Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen skjuts över på nästa regering

sjukhus
sjukhus Bild: Str / Lehtikuva health care

Det blir ingen vårdreform under den här valperioden. Enligt riksdagens grundlagsutskott är inte heller det nya förslaget för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas grundlagsenligt.

Grundlagsutskottet slog i februari fast att regeringens förslag till vårdreform inte är förenligt med grundlagen. Social- och hälsovårdsutskottet knåpade i snabb tidtabell ihop ett nytt förslag till vårdmodell.

Enligt grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen (SDP) är de föreslagna lagändringarna och de motiveringar social- och hälsovårdsutskottet har gett ändå inte tillräckliga för att grundlagsutskottet ska kunna bedöma om vårdmodellen följer grundlagen.

Grundlagsutskottet anser att det är bäst att beredningen av vårdformen flyttas över till nästa regering, och möjligen ett nytt parlamentariskt organ med bred bas.

Enligt utskottet måste reformens olika förvaltnings- och finansieringsmodeller gås igenom grundligt. Dessutom måste kommunerna höras då beredningen går vidare.

Nylander: Ett för kort steg, men i rätt riktining

Enligt utskottsmedlemmen Mikaela Nylander (SFP) föll det nya förslaget på samma grunder som regeringens ursprungliga förslag.

- Kommunernas inflytande och kommunernas ansvar för finansieringen, som helhet. Egentligen så konstaterade vi i grundlagsutskottet att ett steg har tagits i rätt riktning, men definitivt inte ett tillräckligt långt steg för att fylla grundlagens krav.

Kan man härnäst börja med ett förslag som följer grundlagen?

- Ja, vi utgår ju ifrån det. Det är det vi vill se.

Nylander säger att det är viktigt att se kommunerna som helhet, då arbetet går vidare under nästa valperiod.

"Arbetet bär över den här valperioden"

Statsminister Alexander Stubb tycker att det är beklagligt att vårdreformen inte blir av under den här valperioden. Men beredningsarbetet har ändå inte gjorts i onödan, säger Stubb.

- Arbetet som har gjorts i regeringen, i den parlamentariska arbetsgruppen och i riksdagen bär över den här valperioden, säger Stubb i ett pressmeddelande.

Enligt Stubb är det viktigt att man fortsätter med reformarbetet och förnyar social- och hälsovården för att trygga de finska tjänsterna.

Också omsorgsminister Susanna Huovinen är besviken över att vårdreformsförslaget åter en gång föll. Huovinen konstaterar ändå att det är bra att inte förhasta sig. Hon litar på att reformen framskrider efter valet.

- Man behöver inte oroa sig över att bli utan tjänster, säger Huovinen. De ordnas som normalt trots detta.

Läs också:
Johan Källberg: Vårdreformen etablissemangets stora nederlag
Antti Rinne vill samla partitoppar till vårdmöte