Hoppa till huvudinnehåll

”SFP borde våga blicka framåt”

SFP borde våga blicka framåt och pröva nya lösningar i språkundervisningen, säger ordförande för Samlingspartiets unga Susanna Koski. I Obs debatt mötte hon Folktingets ordförande Christina Gestrin (SFP), riksdagsledamoten Paula Lehtomäki (C) och författaren Juha Itkonen.

Koski säger att finlandssvenskarna inte borde se ökad valfrihet i språkundervisningen som ett hot, utan snarare en möjlighet:

- Jag tycker att regionala lösningar låter som en bra idé. Nu borde också SFP våga visa nyfikenhet och vilja att förnya språkundervisningen.

Enligt Christina Gestrin är det svårt att förstå hur framtidens Finland skulle bli bättre utan obligatorisk svenskundervisning i skolorna:

- Man blir lätt kränkt när man är med om en debatt i riksdagen där man får höra att det inte är viktigt att kunna svenska. I Finland har man alltid talat finska och svenska, och därför är det naturligt att man lär sig det andra inhemska språket i skolan.

Centerns Paula Lehtomäki är av annan åsikt med Gestrin. Hon tycker inte att regionala i Östra Finland utgör ett hot mot svenskans ställning som nationalspråk:

- Vi måste komma ihåg att den nuvarande situationen inte heller är bra. Vi har stora problem med motivationen bland eleverna i skolorna. Vi måste fråga oss om en nuläget där alla läser svenska verkligen leder till önskat resultat.

Klyfta mellan språkgrupperna?

Författaren Juha Itkonen har i offentligheten tagit ställning för svenskundervisningens betydelse i Finland. Han oroar sig över den klyfta mellan språkgrupperna som uppstår om finskspråkiga och svenskspråkiga inte behärskar varandras språk.

- Vad händer om det blir frivilligt att läsa svenska och finska i skolan? Får vi två separata språkgrupper och är det här i så fall en idealisk situation?