Hoppa till huvudinnehåll

Nordpolens is ser ut att bli ovanligt liten

Grafik över storleken på isarnas storlek.
Grafik över storleken på isarnas storlek. Bild: Yle nordpolen

Glaciären på Nordpolen är i allmänhet som störst i början av mars. I år har forskarna förvånat sig över att ismassan klart började krympa redan i februari.

Ismassans ”arktiska maximum” ser ut att i år bli ovanligt litet.

De nordligaste polarisarna utvidgar sig under vintern, och då våren närmar sig – i allmänhet i mars – börjar isarna smälta. Smältprocessen fortsätter i allmänhet fram till den tidpunkt då sommarvärmen börjar avta och den nya nedisningen början i september.

År 2012 – rekordår för issmältning vid Nordpolen

Mätningar med hjälp av satelliter har visat att den totala arealen av ismassan var som minst i september 2012. Då var den is som omringade Nordpolen 3,21 miljoner kvadratkilometer. Trots att smältprocessen under år 2012 var mycket kraftig fanns det ändå klart mera is då under mars månad än vad det i år uppmättes i början av mars, rapporterar ett japanskt institut inom arktisk forskning

Den 9 mars 2015 var isens areal 13,63 miljoner kvadratkilometer. Under rekordåret 2012 uppmättes motsvarande dag en yta som var närmare en miljon kvadratkilometer större.
Jämförelsevis mest har isarna smultit i Ochotska havet och Berings hav, rapporterar USA:s klimatcenter NSIDC.

Forskarna bekymrade över smältvattnets effekter

Mätningen av Nordpolens glaciärer inleddes manuellt 1979. Den allmänna trenden är att glaciärerna småningom minskar om klimatet värms upp.

Forskarna ser det som bekymmersamt att ismassan minskar i det arktiska området eftersom vatten binder solens värme i stället för att reflektera solens värmestrålar tillbaka. Det betyder att uppvärmningen tilltar. Samma process uppstår i smältvattensdammar i mitten av glaciärer.

I teorin är det dock möjligt att temperaturen i de arktiska områdena sjunker tillfälligt i mars, och att glaciären börjar växa igen. Väderprognoserna stöder ändå inte den teorin. Starka strömmar från Nordpolen pressar lös is i Framsundet mellan Grönland och Spetsbergen söderut – vilket leder till att glaciären krymper ytterligare.

Yrjö Kokkonen / Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes