Hoppa till huvudinnehåll

Våno skola fortsätter i baracker - Nagu får ny rektor

Pulpeter
Pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström tomt klassrum

Eleverna i Våno skola i Pargas kommer fortsättningsvis att jobba i baracker vid Skräbböle skola under nästa läsår. Det beslöt bildningsnämndens svenska sektion i Pargas i måndags.

Stadsfullmäktige i Pargas ska fatta beslut om byskolornas öde i Pargas i maj. Efter det klarnar också ödet för Våno skola. Om fullmäktige fattar beslut om att bevara Våno skola, så fattas beslutet ändå så sent att staden inte hinner renovera skolbyggnaden så att eleverna kunde återvända hösten 2015. Våno skola evakuerades i fjol på grund av problem med inomhusluften.

Därför fattade sektionen beslutet att verksamheten fortsätter i barackerna också nästa läsår.

Under samma möte beslöt sektionen också att undervisningen i årskurs 1-2 i Våno samordnas med undervisningen i Skräbböle skola. Orsaken är att det endast finns fem elever i första och andra klass i Våno skola nästa höst.

Hartman rektor i Korpo och Nagu

Martin Hartman har valts till rektor för både Kyrkbackens skola i Nagu och Skärgårdshavets skola i Korpo.

Martin Hartman, rektor vid skärgårdshavets skola i Korpo
Martin Hartman Martin Hartman, rektor vid skärgårdshavets skola i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus rektor martin hartman

Beslutet fattades av bildningsnämndens svenska sektion i måndags.

Under samma möte beviljades Nagus förra rektor Malin Eriksson avsked. Eriksson jobbar numera i Åbo vid Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet.

Läs också:
Vånoeleverna till baracker i Skräbböle
Fuktproblem i Våno skola - omfattande renovering väntar
Skolfrågor i Pargas avgörs i vår
Rektorstjänster i Nagu och Korpo slås ihop

Läs också