Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2015: Vänsterförbundets kulturpolitik

Vänsterförbundets logotyp
Vänsterförbundets logotyp Vänsterförbundets logotyp Bild: Vänsterförbundet vänstern

Inför Riksdagsvalet den 19 april 2015 tar vi pulsen på partiernas kulturpolitik. Vänsterförbundet ömmar bl.a. för gräsrötterna och upphovsrättsfrågor.

Vänsterförbundets representant i denna gallup är riksdagsledamoten Silvia Modig.

Vilken kulturverksamhet vill ni inom Vänsterförbundet satsa på?

För tillfället är upphovsrättsfrågan en oerhört viktig fråga för Vänsterförbundet: utan konstnärer finns det ingen konst och kultur för oss att njuta av. För att konstutövarna och -skaparna ska ha möjlighet att göra konst måste vi se till att de har en tillräcklig inkomst. Det handlar bl.a. om att kämpa mot piratism och skapa kanaler så att pengarna tillfaller dem som är upphovsmän.

För övrigt anser Vänsterförbundet att man bör satsa på gräsrötterna, eftersom kulturen växer nerifrån uppåt och inte uppifrån neråt.

Vad tycker ni inom Vänsterförbundet att staten inte skall finansiera då det gäller kultur?

Eftersom vi lever i ekonomiskt knappa tider har man talat mycket om att vi borde öppna möjligheter för företag att få skatteavdrag för att sponsorera kulturevenemang – men även om det är viktigt med ekonomi i kultur är en skatteavdragsmodell inte den rätta vägen att gå. Jag är rädd för att vi i så fall går mot ett medeltida mecenatsamhälle där det finns några rika som får bestämma över vilken kultur vi ska ha.

Det är ett värdeval vi gör, och vi måste kunna styra medel via den statliga och den kommunala budgeten så att vi har en stark kultur i vårt land.

Vilka kulturformer borde vara gratis eller billigare för medborgaren?

I Sverige har man t.ex. slopat inträdesavgiften på museer, och det har ökat antalet besökare – men en kraftig ökning av besökare ställer också ökade krav på resurser och arbetskraft.

Jag tycker att det skulle vara viktigare att se till att alla barn och unga som vill ha en kulturhobby skulle ha möjlighet till det.

I dagens Finland lever 1 miljon människor under fattigdomsgränsen, vilket betyder att alla familjer inte har råd att erbjuda sina barn en hobby. Vänsterförbundet skulle vilja lansera en kulturhobbysedel som skulle vara en värdesedel som man enbart får använda till barnens kulturverksamhet. På så sätt kan vi försäkra oss om att alla barn har tillgång till kultur oberoende av familjens bakgrund.

Det finns en portteori inom kulturen, dvs. ju mer kultur man utsätts för som liten desto mer kultur använder man sig av som vuxen.

Du får gå på ett enda kulturevenemang i år, vilket väljer du?

Vilken mardröm att tvingas välja bara ett evenemang! Eftersom jag älskar musik skulle jag säkert välja någon av sommarens musikfestivaler med så många bra artister och band som möjligt.

Vänsterförbundet har ett kulturpolitiskt program fastställt av partistyrelsen i maj 2004 – det finns att läsa (på finska) på Vänsterförbundets webbplats.

Lyssna på intervjun med Silvia Modig (Vf) - längd 3 minuter:

Läs också