Hoppa till huvudinnehåll

Borgå går inte upp till kamp mot grå ekonomi

En målare arbetar
En målare arbetar Bild: Mika Kanerva målare

Fyrtio Borgåledamöter ville att staden reder ut hur mycket grå ekonomi det förekommer hos de producenter staden anlitar, men förslaget leder inte till några som helst åtgärder.

Förslaget framkom i en motion undertecknad av fyrtio ledamöter i stadsfullmäktige i Borgå. De ville att staden reder ut hur mycket grå ekonomi som förekommer hos de tjänsteproducenter som staden anlitar.

Stadsstyrelsen har tagit upp ärendet men beslutat att inte ta till några åtgärder.

– Jag var realist på det sättet att jag visste att det som staden kan göra i saken är ganska lite. Det är mera fråga om att uttrycka en vilja att jobba emot grå ekonomi och ta mera ansvar för vilka företag vi köper tjänster av, säger fullmäktigeledamot Markus Hammarström (SDP) som var den som lämnade in motionen för ett år sedan.

Det finns egentligen ingen laggrund för att städer och kommuner ska börja gå igenom företags affärer. Det borde i så fall skrivas in redan i anbudsbegäran att staden ska ha en möjlighet att kolla upp företagen.

Många underskrifter

Fyrtio andra fullmäktigeledamöter hade skrivit under Hammarströms motion. Trots att många av dem satt i stadsstyrelsen så godkände de stadens tjänstemäns svar på motionen utan invändningar. Tjänstemännens synpunkt var att bekämpning av grå ekonomi redan nu styrs i den lagstiftning som också gäller staden, och att staden har förbundit sig till att motarbeta grå ekonomi.

Hammarström arbetar med att reda ut ekonomiska brott för Östra Nylands polisinrättning, han säger att då det är ekonomiskt dåliga tider så tenderar också de ekonomiska brotten att öka.

Han tycker inte man kan säga att Östnyland är på något sätt annorlunda än andra delar av landet då det kommer till hur mycket företag håller på med verksamhet som kan räknas som grå ekonomi.

Läs också