Hoppa till huvudinnehåll

Hotell får inte störa naturen i Porla i Lojo

En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla.
En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla. En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla. Bild: Yle/Petra Thilman andfågel

I februari blev naturutredningen över Porla vid Lojosjön klar. Detaljplaneringen av området ska börja under vårens lopp.

Faunatica har färdigställt såväl en naturtyps- som vegetationsutredning. Den innehåller utredningar om flygekorrar, fågelbeståndet, fladdermöss-, trollsländor, åkergrodor och fjärilar.

Trollslända
Trollsländsbeståndet i Porla utreddes noggrannt. Trollslända Bild: YLE/Strömsö trollslända

I området har tidigare funnits ett år 1916 grundat fiskförädlingsföretag. År 1995 lades verksamheten ned. Efter det har området så småningom blivit ett mera vildvuxet grönområde.

I utredningen dras bland annat slutsatsen att det hotell och bostadshus som möjligen byggs på området placeras så att naturvärden inte riskeras.

Flera av de bassänger som tidigare användes i fiskförädlingsverksamheten borde enligt utredningen lämnas kvar. De lämpar sig bra för olika arters föröknings- och viloplatser.

Också skogsområdet borde bevaras i så naturtroget tillstånd som möjligt. Skogen ses som ett viktigt område för fågelbeståndet.

Naturutredningen kan laddas ned från Lojo stads webbplats.

Läs också