Hoppa till huvudinnehåll

Lyckan kommer med åldern

robert bergholm
Allmänläkaren Robert Bergholms liv blir bara lyckligare. robert bergholm Bild: Yle/Parad Media efter nio

Ju äldre man blir desto lyckligare känner man sig. Men lyckokänslan ökar först då man fyllt 50 år, berättar allmänläkaren Robert Bergholm.

Robert Bergholm stöder det som han upplevt i sitt arbete på en global undersökning som publicerats bland annat i The Economist för några år sedan.

Personer i alla delar av världen tillfrågades om hur lyckliga de är och testpersonerna var ungdomar, människor i medelåldern och seniorer. Svaren sammanställdes och resultatet kan verka överraskande.

Många tror att åldrandet gör att man blir mindre lycklig, men det är helt fel enligt undersökningen. Ålder sammanfaller visserligen med lycka, men inte på det sätt som vi traditionellt föreställt oss.

en graf ur the economist
Först blir man mera olycklig, men sedan blir man lyckligare igen en graf ur the economist Bild: The Economist the economist

– I ungdomen är allt nytt och intressant och man väntar på allt det goda som livet kommer att bjuda på, säger Bergholm.

Fram till 20 årsålder känner man sig odödlig och allt är möjligt. Sedan studerar man och bildar familj – det är då nedgången börjar.

Stress gör livet tyngre

De flesta människor upplever att de är relativt lyckliga under barndomen och de första vuxenåren. I 30 årsåldern vänder emellertid lyckokurvan nedåt.

Åren mellan 30 och 50 innebär för de flesta människor stora påfrestningar. Yrkeskarriären har just tagit fart och kräver mycket krafter, samtidigt som situationen inte blir lättare av att man har barn att ta hand om.

Efter 50 börjar livet

Robert har mött många seniorer under sin tid som läkare och många är förvånansvärt lyckliga med sig själva och sina liv.

– Det märkliga är att kurvan ser ut att bara gå uppåt hela tiden. Det stämmer också med min egen uppfattning om lycka.

För 20 år sedan visste man inte att människor uppfattar sig själva som lyckligare ju äldre de blir. Man trodde att livet efter 40 bara blev sämre ju längre man levde. Den här föråldrade uppfattningen har sina rötter i 1500- och 1600-talet, då det verkligen inte var något nöje att bli gammal.

– Jag har sett ganska många människor som dött, och förvånansvärt många har gått bort med ett leende på läpparna.

Lugn och ro.

– Jag är som lyckligast på semestern och på landet. Familjen sover och jag kan gå ut i skogen med hunden. Då vet jag att allt är lugnt och bra och att familjen har det bra.

– Ju äldre man blir desto mindre måste man pyssla om andra. En annan viktig sak är att man blir mera tolerant med åren, mot sig själv och mot andra.

Alla människor går genom kriser, ibland också väldigt svåra sådana. Både fysiska och psykiska sjukdomar gör att livskvaliteten blir lidande. Efter en genomgången kris förädlas man och har möjlighet att bli lyckligare än då svårigheterna började.

Depressioner

I dagens Finland äter många människor så kallade lyckopiller. De är antidepressiva mediciner, serotoninhämmare, som påverkar hjärnan. I Finland lider uppskattningsvis 11% av kvinnorna och 7% av männen och depression är den mest allmänna orsaken till sjukskrivningar idag.

– Visst hjälper serotoninpreparaten många människor, säger Robert Bergholm, men det bekymrar mig att preparaten också skrivs ut till barn. Jag tror att många läkare håller med mig om att antidepressiva preparat skrivs ut för lättvindigt.

Enligt Bergholm hör det till att man ibland känner att livet går emot en, men många gånger räcker det med samtal och tid för att framtiden ska se ljusare ut.

Läs också:
Det lyckliga Nykarleby
The Economist: The U-bend of Life

Efter Nio om lycka, måndagen den 16 mars 2015 kl. 21.00 i Yle Fem och på Arenan.