Hoppa till huvudinnehåll

För samerna är definitioner viktiga

Same
En koltsame följer med sessionen i riksdagen. Same Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva sametinget

- Definitionen på vem som är same är en svår fråga. Enligt internationell rätt är det viktigt att ursprungsfolket självt får vara med och bestämma vem som ska anses vara en av dem, inleder Henriksson.

Jag är besviken över att det gått så här, säger Henriksson. Bild: Yle anna-maja henriksson

I vår lagstiftning är definitionen den att personer som är upptagna i gamla skattelängder och jordböcker som går tillbaka till 1700 och 1800-talen - och deras avkomlingar - kan anses vara personer som får rätt att bli antecknade i sametingets vallängd.

Det handlar alltså enligt Henriksson om vem som ska få rösta i sametinget och vara med och bestämma.

Jordböckerna stämmer inte alltid

- Gamla jordböcker innehåller också personer som man vet att inte har varit samer, säger Henriksson, därför har det funnits stort behov att få ändrat definitionen.

Det som regeringen föreslog och som man hade jobbat fram med samerna gick ut på att personer som har samiska som första språk är samer.

Samer
Samerna är stolta över sitt ursprung. Samer Bild: Yle/Anneli Pallas same

Den andra definitionen behandlar personer som genom sina släktband har tagit till sig samekulturen och upprätthållit kontakten till den, fast man inte talar samiska.

- Den senare punkten godkände inte riksdagen, Här kombineras det vi kallar självidentifikation med gruppidentifikation och bägge behövs, betonar Henriksson.

Personen måste själv känna sig som same och sedan ska valnämnden i sametinget anse att personen ifråga fyller det så kallade kulturkriteriet. Det här har riksdagen nu sagt nej till, man vill fortsätta med den gamla definitionen. Det betyder att läget fortsättningsvis är oklart. Gällande vem som är same och vem inte är man i slutändan beroende av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i kvistiga fall, summerar Henriksson.

Vad stupade frågan på egentligen?

Samernas flagga.
Samernas färggranna flagga. Samernas flagga. Bild: Silje Bergum Kinsten/norden.org samernas flagga

I grundlagsutskottet som behandlade frågan stupade sametingslagen på att en majoritet - en del av dem regeringspartiernas medlemmar, tyvärr, inflikar Henriksson - ansåg att regeringens definition hade varit snävare än den nuvarande och man var rädd för att det skulle finnas personer som hamnade utanför samedefinitionen.

- Den nuvarande definitionen har sametinget aldrig godkänt och nu hade vi ett förslag där både sametinget och regeringen var eniga, förklarar hon vidare.

- Vi har jobbat länge med den här frågan, suckar Henriksson. Nu hade vi samerna på samma sida vilket hade uppfyllt också den internationella rättsaspekten - att höra de berörda och ha deras medgivande.

De ledamöter som nu haft en annan åsikt än den i grundlagsutskottet måste nu tala för sig själva, säger Henriksson och tillägger att hon är besviken över att det har gått så här.

Vad händer nu?

I dag är det dags för den andra delen av samepaketet, att godkänna ratificeringen av ILO 169-konventionen, den enda konventionen i världen som berör ursprungsfolkens rättigheter. Den frågan avgörs i riksdagen på fredag.

Ratificerar Finland den eller inte?

- Ratificering har diskuterats i 25 år. Centern och Sannfinländarna har föreslagit i grundlagsutskottet att ratificeringen ska förkastas så det återstår att se om regeringens led håller i omröstningen, säger Henriksson.

Sametingets ordförande Klemetti Näkkäläjärvi avgick tidigare den här veckan i protest mot att den så kallade sametingslagen fälldes i riksdagen. Han ställer upp på SFP:s lista i riksdagsvalet.

Klemetti Näkkäläjärvi
Klemetti Näkkäläjärvi avgick i protest. Klemetti Näkkäläjärvi Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva näkkäläjärvi

Det är tråkigt att han beslöt att avgå, säger Henriksson vidare. Jag förstår hans besvikelse, vi har jobbat länge tillsammans med sametingets presidium.

HS: ILO-konventionen ratificeras inte

Helsingin Sanomat rapporterar i dag att SDP kommer att bordlägga frågan om ILO-konventionen. Därmed kommer den här riksdagen inte att avgöra frågan.

Läs mera:
Näkkäläjärvi avgår, Henriksson går vidare med ILO-konventionen
Maria Wasström: Samernas tålamod börjar tryta
Läs mera om ILO-konventionen 169
Antonia Berg: Utökade rättigheter för samerna

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes