Hoppa till huvudinnehåll

Byggrätterna klarnade inte – Läpp ett alternativ för Prisma

Byggnaden i Karis där Jysk och Sportia finns.
Det är möjligt att bygga en liten Prisma på tomten där Jysk och Sportia finns i dag. Byggnaden i Karis där Jysk och Sportia finns. Bild: Yle/Pia Santonen jyrk

Landskapsförbundet tog ännu inte ställning till hur mycket nytt byggande som borde tillåtas i Karis västra tätort. Frågan är intressant inte minst eftersom en stormarknadsetablering kan bli aktuell i Läpp.

Andelslaget Varuboden-Osla VBO är intresserat av Läpp som ett alternativ för en Prisma-stormarknad i Raseborg.

De andra alternativen är företaget Tammets område i Ekenäs och Norra hamnen i Ekenäs.

Köpcentret Prisma i Vik i Helsingfors.
Varuboden-Osla vill bygga en Prisma i Raseborg. Köpcentret Prisma i Vik i Helsingfors. Bild: Lehtikuva prisma

Miniliten stormarknad eller lite större

I den nuvarande planen finns 4 500 kvadratmeter för en dagligvaruhandelsenhet i Läpp, uppger stadsplanearkitekten i Raseborg Simon Store.

- Det möjliggör en miniliten Prisma på tomten där Market Bergman tidigare hade en dagligvaruaffär.

Stormarknaderna brukar vara mellan 8 000 och 10 000 kvadratmeter stora. De största är 15 000 kvadratmeter.

Raseborg vill nu höja den totala byggrätten för handeln i Läpp från 30 000 till 38 000 kvadratmeter.

Tjänstemännen på landskapsstyrelsen tyckte inte om förslaget. De tycker att 30 000 kvadratmeter räcker för Läpp. Tanken med begränsningarna är att det mesta ska finnas i tätorterna och att både Ekenäs och Karis gamla centrumområden ska överleva.

Ökad affärsbyggrätt kunde hur som helst tänkas förbättra möjligheterna för en stormarknadsetablering i Läpp.

Jag känner till alla som äger tomter i Läpp.― Varuboden-Oslas vd

Andelslaget: Landskapsplanen begränsar

Vd Hannu Krook på andelslaget Varuboden-Osla säger öppet att landskapsplanen ställer till det för en eventuell Prisma i Läpp.

- Den största fördelen med Läpp är det trafikmässiga läget. Men landskapsplanen begränsar. Också detaljplanen begränsar lite, tillägger Krook.

En stormarknad klarar sig enligt Krook gott och väl med 4 500 kvadratmeter för dagligvaror. Men hela marketen med andra varor, restauranger och andra företag borde vara mellan 7 000 och 8 000 kvadratmeter stor.

Krook vill inte avslöja om Varuboden-Osla i Läpp är intresserat av tomten där matmarket Bergman tidigare fanns och där möbelaffären Jysk nu håller hus.

Byggnaden där Jysk-butiken finns i Karis.
Såhär ser byggnaden ut där Jysk i dag finns. Byggnaden där Jysk-butiken finns i Karis. Bild: Yle/Pia Santonen jysk

- För oss är hela Läpp intressant. Om vi får lov någonstans i området, så är vi intresserade. Vi är väldigt flexibla.

Har ni förhandlat med någon markägare om köp av en tomt i Läpp?

- Det vill jag inte kommentera.

Känner du till vem som äger tomten där Jysk nu finns?

- Jag känner till alla som äger tomter i Läpp, medger Krook.

VBO hoppas fatta beslut om en Prisma i Raseborg under våren. Det förutsätter en lösning i byggrätts- och planläggningsfrågan.

Byggstart kunde det sedan bli inom 18-24 månader. Själva bygget brukar ta ett år, säger Krook.

- Prisma kunde stå klart inom två och ett halvt eller tre år från byggbeslutet.

Bilar på en servicestations parkeringsplats i Karis.
Varuboden-Osla äger tomten där servicestationen ABC finns i Läpp men där ryms ingen stormarknad säger Hannu Krook. Bilar på en servicestations parkeringsplats i Karis. Bild: Yle/Pia Santonen abc i karis

”Lex Vapaavuori gäller inte”

Stadsplanearkitekten Simon Store poängterar också att Lex Vapaavuori från 2011 inte gäller för eventuella stormarknadsetableringar i Läpp eftersom Karis stad godkände den gällande planen redan 2005.

Lagen som kallas Lex Vapaavuori begränsar grundandet av stormarknader utanför tätorterna. Tanken med lagen är att tätorterna inte ska utarmas.

Problem vid Svedja träsk, Kodin tavaratalo och i Läpp

Landskapsstyrelsen diskuterade på måndagens möte (16.3) ett förslag till utlåtande som är kritiskt till vissa byggrättigheter som Raseborgs stad har ritat in på kartan.

Landskapsstyrelsen kunde inte slå fast sin syn på byggrätterna utan skickade sitt utlåtande till ny beredning.

Byggrätterna finns delvis på områden som i landskapsplanen inte är reserverade för det som staden nu planerar.

Staden vill till exempel planlägga tiotusentals kvadratmetrar bostäder på stränderna av Svedja träsk, arbetsplatser i närheten av Gebbelby och Kodin tavaratalo samt ökad byggrätt för affärer i Läpp.

Enligt landskapsplanen ska nya bostadsområden planläggas endast i tätorter, byar eller i områden klassade som reservområden till tätorterna.

Blomqvist: Landskapets åsikt väger för mycket

Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg är medlem i landskapsstyrelsen. Han tog upp problemen ur stadens synvinkel och föreslog förändringar i det utlåtandet som styrelsen diskuterade.

Thomas Blomqvist hemma i Raseborg.
Thomas Blomqvist (SFP) är fullmäktigeordförande i Raseborg och medlem i landskapsstyrelsen. Thomas Blomqvist hemma i Raseborg. försvarsutskottet

Resultatet blev att frågan remitterades. Det innebär att tjänstemännen på landskapsförbundet förbereder utlåtandet på nytt. Politikerna i landskapsstyrelsen får med andra ord ta ställning till ett nytt eller preciserat förslag om ungefär en månad.

Blomqvist gillade inte de kategoriskt negativa formuleringarna i utlåtandet som landskapsstyrelsen diskuterade på måndagen.

- Jag tycker det borde finnas en större flexibilitet.

Hur tungt väger ett utlåtande från landskapsstyrelsen till ett utkast till delgeneralplan från Raseborgs stad?

- Det väger tyngre än det borde väga, säger Blomqvist med ett skratt.

Landskapsplanen är ett dokument som i stora drag styr planeringen och byggandet i landskapet. Landskapsförbundet gör upp och godkänner landskapsplanen.

General- och delgeneralplaner är kommunernas strategiska planer. Detaljplanen är kommunens plan som på detaljnivå bestämmer om bland annat byggandet.

Artikeln har kompletterats. Artikeln korrigerades också vid 14-tiden (16.3). Det stod tidigare att Karis centrum är ett av de tre alternativen för en Prisma i Raseborg. Men vd:n för Varuboden-Osla uppgav att så inte är fallet. De tre alternativen är enligt honom Läpp i Karis, samt Tammettomten och Norra hamnen i Ekenäs.

Läs också