Hoppa till huvudinnehåll

"Det borde bli billigare att köra bil"

Maria Vuorelma (Gröna), Ari Paloheimo (KD) och Joel Harkimo (Saml) debatterar trängselavgifter, i Morgonöppets studio.
Maria Vuorelma (Gröna), Ari Paloheimo (KD) och Joel Harkimo (Saml) debatterar trängselavgifter, i Morgonöppets studio. Bild: Yle/Julie Ebbe joel harkimo

Samlingspartiets Joel Harkimo vill inte ha några trängselavgifter. Maria Vuorelma från De gröna tycker hälften av pengarna kunde användas för att utveckla kollektivtrafiken. Kristdemokraternas Ari Paloheimo vill att avgiften används för att förbättra vägarna.

Kandidaterna fick i Morgonöppets valdebatt säga om de vill ha en trängselavgift i Helsingforsregionen, och vad pengarna som avgiften skulle inbringa ska användas till.

Helsingforsregionens trafik har planerat att använda största delen av pengarna till att förbättra vägar och en mindre del för att utveckla kollektivtrafiken.

Joel Harkimo, Samlingspartiet, Helsingfors

Joel Harkimo, riksdagsvalskandidat 2015 för Samlingspartiet i Helsingfors valkrets
Joel Harkimo (Saml.) Joel Harkimo, riksdagsvalskandidat 2015 för Samlingspartiet i Helsingfors valkrets Bild: Yle/Julie Ebbe joel harkimo

- Jag tycker att vi inte ska beskatta mera. Vi samlar in 8 miljarder euro av bilisterna i året, och det är mera än vad vi får av inkomstskatten. Jag tycker att vår bilskatt behöver en förnyelse, men hur och vad vi beskattar är en annan fråga. Utöver allt det här tycker jag inte att vi ska beskatta desto mera.

- Vi ska göra det billigare att köra privatbil så att finländarna kan köpa nya, säkrare och miljövänligare bilar.

- De (trängselavgifterna) ska användas på privatbilism i så fall. Det är viktigt att vi bygger bättre infrastruktur. Men jag tycker att 8 miljarder borde räcka till. Det börjar vara en konkurrensfråga. Vi kan inte sätta för mycket avgifter och skatt på det om 90 procent av de finska varorna rör sig på gummihjul.

Maria Vuorelma, De gröna, Helsingfors

Maria Vuorelma, riksdagsvalskandidat 2015 för De gröna i Helsingfors valkrets
Maria Vuorelma (Gröna) Maria Vuorelma, riksdagsvalskandidat 2015 för De gröna i Helsingfors valkrets Bild: Yle/Julie Ebbe de gröna i helsingfors

- Man kan kompensera så att man bara tar avgiften av privatbilism och inte av varutransporter, det är en möjlighet.

- Jag talar hellre om vägavgift än trängselavgift, eftersom jag tycker att vi inte har så stora problem med trängsel globalt sett.

- Att sätta pengar på kollektivtrafiken skulle också underlätta för bilisterna eftersom det skulle minska på trängseln. Det har diskuterats mycket om att vi inte har råd att upprätthålla våra vägar. Vem finns vägarna till för – de finns för privatbilisterna och för kollektivtrafiken. Så då tycker jag att man skulle kunna ta avgifter av privatbilister för att bygga vägar.

Ari Paloheimo, Kristdemokraterna, Nyland

Ari Paloheimo, riksdagsvalskandidat 2015 för Kristdemokraterna i Nylands valkrets
Ari Paloheimo (KD) Ari Paloheimo, riksdagsvalskandidat 2015 för Kristdemokraterna i Nylands valkrets Bild: Yle/Julie Ebbe ari paloheimo

- Jo (till trängselavgifter) om det som bringas in går till bilismen, för att förbättra vägarna och förbättra förutsättningarna för lättrafik i stadskärnan.

- Största delen av avgifterna ska gå bilismen till godo, det är helt klart, och en del till att förbättra kollektivtrafiken och lättleder här i stadskärnan. I rättvisans namn ska alla de som rör sig här på vägarna bekosta dem, det gäller både dem som bor utanför Helsingfors och i Helsingfors.

- När det gäller trängsel och parkeringsplatser i Helsingfors så är det inte vi som kommer utifrån som förorsakar det så mycket i stadskärnan, det är de som bor i stadskärnan som har sina bilar parkerade där och orsakar trängsel.

Läs också:
Trängselavgiften en efterlängtad kassako för HRT
"Ta emot fler kvotflyktingar först då vi själva har det bättre"

Läs också