Hoppa till huvudinnehåll

Houtskärs veckoslutsberedskap ska behandlas på nytt

hälsogården i houtskär
Nytt hopp för veckoslutsberedskapen i Houtskär - fullmäktige ska behandla frågan på ett extra insatt möte. hälsogården i houtskär Bild: Yle/Johanna Ventus hälsogården i houtskär

Än är sista ordet inte sagt gällande veckoslutsberedskapen i Houtskär. Nu ska frågan tas upp i stadsfullmäktige,

Det var ord och inga visor som gällde när Cornelius Colliander, Grön, gick upp i talarstolen under fullmäktiges möte på tisdag.

- Beslutet att dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär motiveras med att vården i Åbo är bättre. Beslutet är verkligen nonchalant och visar en ovilja att se verkligheten.

Det var social- och hälsovårdsnämnden som i början av året fattade beslutet att från och med april dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär. Beslutet är en följd av att en sjukskötartjänst på deltid försvann från Houtskär i samband med budgetförhandlingarna i december. Houtskärsbon Riina Mårtenson lämnade in en rättelseyrkan över beslutet men nämnden förkastade nyligen besväret.

SFP:s fullmäktigegrupp lämnade på tisdagens möte in en motion där de krävde att staden ska göra sitt yttersta för att se till att sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland tar sitt ansvar för vården.

Nytt möte om veckoslutsberedskapen

Cornelius Colliander tycker det är fel att skyffla över ansvaret på sjukvårdsdistriktet. Han hänvisade i stället till kommunallagens paragraf 54 där det står att om en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna kräver det så ska fullmäktige kallas till ett extra insatt möte.

Elva namn krävdes men Colliander lyckades samla in femton namn och därför kommer fullmäktige att samlas för att behandla frågan om veckoslutsberedskapens framtid.

Carita henriksson kramar om Cornelius colliander
Som tack för sin insats för veckoslutsberedskapen i Houtskär fick De grönas Cornelius Colliander ta emot många kramar, här SDP:s Carita Henriksson. I bakgrunden Mikaela Luoma (SDP). Carita henriksson kramar om Cornelius colliander Bild: Yle/Johanna Ventus fullmäktige pargas

Efter mötet var det många av ledamöterna som kom och tog Colliander i hand och tackade honom för att han lyft fram frågan. Han tror att det finns goda chanser att beslutet tas om och lyfter fram att fullmäktige vid budgetmötet i december beslöt att återinföra 10 000 euro som hade strukits ur budgeten för Houtskär hälsovård.

Vid samma möte beslöt fullmäktige också att en utredning över primärhälsovården i stadens skärgårdsdelar ska göras.

Enligt Colliander gör detta att många fullmäktigeledamöter kände sig lurade när det blev klart att social- och hälsovårdsnämnden vill dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär.

- Vi blev tagna på sängen av beslutet och det var inte fullmäktiges vilja att social- och hälsovårdsnämnden skulle fatta det här beslutet, säger Colliander.

Enligt stadsfullmäktiges ordförande Andreas von Bergmann kommer frågan att tas upp på fullmäktiges möte i början av maj.

Artikeln är uppdaterad 17 mars kl. 15:15 med en specificering gällande tidtabellen för när frågan kommer att behandlas. Tidigare stod att fullmäktige kommer att behandla frågan på ett extra insatt möte. Enligt stadsfullmäktiges ordförande Andreas von Bergmann kommer inte något extra möte att ordnas utan frågan kommer att tas upp på fullmäktiges möte i maj som redan nu är inplanerat.

Läs också:

Nämnd: Inte olagligt att dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär
Kampen om Houtskärs veckoslutsberedskap går vidare
Hård kritik mot indragningen av veckoslutsberedskapen i Houtskär
Veckoslutsverksamheten dras in i Houtskär

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland