Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministeriet vill stänga Östra Nylands tingsrätt

tingsrätten i östra nyland
tingsrätten i östra nyland Bild: Yle/Erica Vasama östra nylands tingsrätt

En arbetsgrupp bestående av tjänsteman vid justitieministeriet har kommit med förslag till hur nätverket av tingsrätter kunde se ut i framtiden. Enligt förslaget ska Östra Nylands och Hyvinge tingsrätt slås ihop.

Arbetsgruppen kommer med två olika förslag. Enligt riksdagsledamoten och Borgåpolitikern Mikaela Nylander (SFP) är båda förslagen lika dåliga för den svenska och tvåspråkiga servicen.

Tjänstemännen föreslår att tingsrätten i Borgå i praktiken läggs ner. Den slås ihop med Hyvinge tingsrätt och placeras i Hyvinge.

En utmaning för svenskan

Nylander är oroad över hur Hyvinge ska klara av att rekrytera tvåspråkig personal till tingsrätten. Hon påpekar att problemet att rekrytera svenskkunnig personal var uppenbart då alarmcentralen flyttade till Kervo.

- Om en sammanslagning ska ske bör tingsrätten fungera i Borgå, säger Nylander.

Hon menar att det här är enda sättet att trygga tillgången till service på både finska och svenska.

Det är nästa regering som ska ta ställning till tingsrätternas framtid.

Lagman ser fördelarna men tar inte ställning

Lagman Anders Cederberg påpekar att det här bara är en intern arbetsgrupps betänkande. Han ser det som ett underlag för de kommande regeringsförhandlingarna.

Cederberg vill inte ta ställning till det enskilda förslaget.

På ett mera allmänt plan understöder han Justitieministeriets strävan att effektivera domstolsväsendet och gå mot större enheter.

- Det är en kombination av minskade resurser och en allt mer utmanande miljö, säger han.

Lagstiftningen blir allt mera invecklad och internationell. Domare måste specialisera sig mera, men det ger inte dagens små enheter möjlighet till.

- Sammanslagningar av tingsrätter är ett nödvändigt steg som måste tas, säger Cederberg.

Cederberg är inte rädd för att servicen på svenska försämras. Han säger att den här aspekten nog beaktas då Justitieministeriet kommer med förslag.

Läs också: Uusimaa: Rättegång i Vanda i framtiden?