Hoppa till huvudinnehåll

Mera stöd för braxen- och mörtfiske

braxen fisk
Braxen blir fiskbiffar braxen fisk Bild: Yle/Louise Bergman mat av skräpfisk

Braxen har blivit en eftertraktad fisk på matbordet. Särskilt i Brännskata fiskehamn har man satsat på att göra fiskmassa av braxen. Mycket säljs i Helsingfors och nu finns ett 30-tal yrkesfiskare i Österbotten som satsat på fiske av braxen och mört. Detta efter att staten sedan något år tillbaka gått in för att stöda fiske av dessa mindre attraktiva fiskarter.

Nu kommer besked från NTM-centralen att det statliga stödet fortsätter även i år. Ifjol betalade staten ut 230 000 euro i Österbotten och yrkesfiskarna fångade cirka 500 - 600 ton braxen och mört. Mycket gick till pälsdjursfoder, men en betydande del går numera till männskoföda.

Reduktionsfiske inleddes i Finland för några år sedan med statligt stöd. Då var det närmast för att man såg fiske som en lösning på övergödningen i Östersjön. Mört och braxen har nämligen blivit allt vanligare i många vattenområden och trängt undan andra fiskarter.

Fiskerimästare Lars Sundqvist på NTM-centralen säger att man också fått andra fördelar av statsstödet. Det tillkom några nya yrkesfiskare som vågade satsa på yrket och man har lyckats göra braxen duglig som matfisk. Särskilt berömmer Sundqvist fiskarna i Brännskata fiskehamn som var igång med fiskbiffar av braxen långt innan stödet började betalas ut. En del av braxenfångsterna går till och med på export.

Karl-Johan Elvström Bild: YLE/Patrik Enlund karl-johan elvström

I Vexala säger fiskaren Karl-Johan Elvström att det statliga stödet uppgår till cirka 40 procent av det kilopris man lyckas få ut av braxen.

- Knappast skulle vi fiska mörtfiskar i denhär omfattningen utan stöd, säger Elvström.

Av en fisk får man ut knappt hälften som fiskmassa, resten som består av rens och ben går till pälsdjursfoder.

Motsvarande reduktionsfiske pågår också på annat håll i Finland, såväl i havet som i några insjöar. I Larsmo i Österbotten har yrkesfiskare fått ovanligt stora fångster med lake. Nu spekulerar man i att fisket på braxen och mört har gett större livsutrymme för laken och den därför förökat sig. Men det är än så länge bara spekulationer. Forskning i reduktionsfiske pågår men svaren saknas tillsvidare.