Hoppa till huvudinnehåll

Ljuva oljud

Ljud är böljande. Ljud är fritt. Ljud finns överallt. I framtiden kommer du kanske också att vara ett skälvande ljud i universum!

Utställningen Laboratory of Hearing är Konstuniversitetets stora vårsatsning på ljud. På Sjömansgatan 36 i Helsingfors kan man fram till aprilmånad ta del av ljudkonst, diskussioner och konserter.
Professor Barbara Vanderlinden, pådrivare och ansvarig för utställningen, säger att Laboratory of Hearing skall vara en plattform för ljudexperiment och skolning, men här ska också konstutövare känna att ljudkonst kan vara något väldigt befriande.

– Utställning ska fungera som en länk mellan konstutövare av olika slag, men framförallt vill och hoppas jag att satsningen ska göra oss lite mer lyhörda för alla de ljud som omger oss, även oljudet.

Professor Barbara Vanderlinden
Professor Barbara Vanderlinden Professor Barbara Vanderlinden Bild: Eero Poskela/Yle konstuniversitetet

Ljudlandskap i förändring

Industrialismen förändrade ljudlandskapet för gott. Slamrande maskiner, trafik och buller dränkte ljudet av sus och porlande bäckar.

– Ljudlandskapet förändras snabbt och ljud försvinner, säger Barbara Vanderlinden och påpekar att vi inte vet hur detta kommer att påverka oss, men att det för konstnärer kan vara en utmaning.
Ett belysande exempel från den klassiska musikens värld är t.ex. Antonio Vivaldis De fyra årstiderna. Hade det varit möjligt att skriva ett sådant stycke idag när vi närmast utrotat naturens egna ljud?

Bildens övermakt

Idag lever vi i en visuell tidsålder där vi ständigt matas med synintryck och bilder. Ljudet har reducerats till brus och buller, något som vi värjer oss mot och som endast förmår engagera oss när det förädlats till musik. Gränsen mellan ljud och oljud är naturligtvis hårfin och konstnärer utmanar den ständigt genom att komponera verk som bryter mot den klassiska förståelsen av musik som en organiserad och genomtänkt tonföljd.

– Vi har lärt oss att leva med omgivande ljud och vi kan till och med njuta av organiserat ljud så som musik eller naturens egna läten, men oljud och buller stressar oss fortfarande, säger Barbara Vanderlinden.

På utställningen Laboratory of Hearing försöker konstnärerna sudda ut gränsen mellan ljud och oljud. De försöker också ta till vara potentialen som oljudet erbjuder i form av energi eller udda byggklossar för ett nyskapande musikverk. Oljudet kan vi inte bli av med. Möjligen kan vi göra ett försök att utestänga det, men kanske vi istället borde lära oss att leva med det och använda oss av dess oanade möjligheter, säger Barbara Vanderlinden.

Man lyssnar på ljudkonst
Ljudkonst på "Laboratory of Hearing" Man lyssnar på ljudkonst Bild: Eero Poskela/Yle ljudkonst

– Det är förstås svårt att sia, men i framtiden är kanske allting ljud och frekvenser, och människorna sammanlänkade med universumet på ett för oss nu helt främmande och fantastiskt sätt.

Hur påverkas vi egentligen av ljuden som omger oss? När övergår ljudet i oljud? Och var hamnar alla utdöda ljud? Lasso den 18/3 bekantar sig med ljudkonst, ljudminnen och den svenska kultfilmen Sound of Noise.
I programmet medverkar bland andra ljudforskaren Outi Ampuja, filmproducenten Olivier Guerpillon, konstkurator Ulrika Ferm och Johannes Brusila som är professor i musikvetenskap.
Programledare: Petter Lindberg