Hoppa till huvudinnehåll

Riksbanken i Sverige sänker sin minusränta ytterligare

Svenska kronor
Svenska kronor Bild: Sveriges Riksbank sveriges riksbank

Sveriges riksbank sänker reporäntan ytterligare och ökar köpen av statspapper.

Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor, säger banken i sitt meddelande.

Reporäntan förväntas ligga kvar på −0,25 procent åtminstone till det andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis.

Reporäntesänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger.

För att stöda en tilltagande inflation bedömer Riksbankens direktion att det behövs en ännu mer expansiv penningpolitik. Enligt Riksbanken har den expansiva penningpolitiken haft en positiv effekt på svensk ekonomi. BNP-tillväxten är relativt god och arbetsmarknaden stärks gradvis.

Räntesänkningen kommer knappt en månad efter Riksbankens historiska besked om införande av negativ ränta.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes