Hoppa till huvudinnehåll

"Grankulla har inte muskler nog att privatisera hälsovården"

Vaccinering
Vaccinering Bild: EPA/KAY NIETFELD vaccinering,vaccin,sprutor,injektioner,hälsovård,vaccination

Planen på att låta ett utomstående bolag sköta social- och hälsovårdstjänsten i Grankulla väcker blandade känslor bland kommuninvånarna. Läkare Otto Lindberg är orolig för att kontinuiteten för den enskilda kunden kan brytas.

Otto Lindberg har en lång erfarenhet av att jobba både inom den privata och den kommunala hälsovården. Skillnaderna finns enligt honom främst i arbetstakten och förvaltningen. Den kommunala sidan är ofta mer byråkratisk än den privata.

– Privatiseringen av hälsovården skulle troligtvis inte föra med sig stora praktiska förändringar i systemet. Men trots det finns det en del potentiella utmaningar, säger Lindberg.

En av utmaningarna är att skapa ett privat bolag som verkar enligt kommunens principer. Lindberg säger att liknande arrangemang gett goda resultat på andra håll men att det inte garanterar att modellen fungerar i Grankulla.

– Grankulla är ingen storstad. Jag vet inte om staden har muskler nog att sätta upp ett bolag som producerar både social- och hälsovårdstjänster, säger Lindberg.

Kontinuiteten det viktigaste

Grankulla är ingen storstad. Jag vet inte om staden har muskler nog att sätta upp ett bolag som producerar både social- och hälsovårdstjänster― Otto Lindberg

Enligt Lindberg är det viktiga för kommuninvånarna att alla har tillgång till tjänsterna och att kvaliteten inte lider. När tjänster köps utifrån, lider kontinuiteten, menar Lindberg.

När hälsovårdstjänsterna privatiseras är det först ett företag som sköter tjänsterna för några år framåt. Därefter blir det en ny anbudsrunda och då är det troligt att ett annat företag tar över tjänsterna.

– De kan ge ett lägre erbjudande än det företag som skött tjänsterna tidigare och faktiskt vet hur kostsamt systemet är. Då får kunden sällan samma personal igen och kontinuiteten lider, beskriver Lindberg.

Viktigt att personalen är med på noterna

I det förslag som grankullapolitikerna kommit med skulle den kommunala hälsovården skötas av ett utomstående bolag som skulle ägas av staden. Hälsovårdspersonalen vid Grankulla är oroliga för sina jobb. I och med förändringen skulle de istället för att vara tjänstemän arbeta som anställda.

Då kommunala hälsovårdstjänster privatiseras är det viktigt att de anställda är med på noterna från första början, menar Lindberg. Annars är det svårt att få igenom en förändring.

– Där har arbetsgivaren en möjlighet att ge sådana arbetsförmånader att personalen faktiskt ser det hela som en positiv förändring, säger han.

Läs också: Grankulla vill bolagisera hälsovårdstjänster - får kritik

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen