Hoppa till huvudinnehåll

Hedersomnämnanden till #TaDetPåAllvar och The Norden

Eva-Maria Koskinen, Patrik Skön, Kia Svaetichin, Annica Lindström, Peter Sjöholm och Alexander Uggla
Eva-Maria Koskinen, Patrik Skön, Kia Svaetichin, Annica Lindström, Peter Sjöholm och Alexander Uggla Bild: Yle/Jussi Nahkuri koura

Utbildningsfonden Koura har gett hedersomnämnanden till två Svenska Yle-produktioner.

Det första gick till den mångmediala Svenska Yle -satsningen #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen. Till arbetsgruppen hör Annvi Gardberg, Annica Lindström, Peter Sjöholm, Eva-Maria Koskinen, Kia Svaetichin, Patrik Skön och Alexander Uggla. Prissumman är 7 000 euro.

I motiveringen står att projektet lyfte fram mobbningen och dess följder. Ämnet behandlades under en veckas tid i alla Yles kanaler.

Sydstatspastor Marty Mclain med rockare i Stockholm, Sverige
Bild från Yle Fem -programmet The Norden. Sydstatspastor Marty Mclain med rockare i Stockholm, Sverige marty mclain

Publikens mottagande var slående. Det kom in hundratals brev och berättelser, och skribenternas ålder varierade från tonåringar till 70-åringar, från alla samhällsgrupper och alla olika håll i landet.

#TaDetPåAllvar - Fixa Mobbningen lyfte också fram lagstiftningens svaghet och som följd av satsningen började minister Krista Kiuru fundera på behovet av en lagändring.

Nordisk välfärd genom utomståendes ögon

Ytterligare ett hedersomnämnande gick till Yle Fem -programmet The Norden. Priset gick till Joakim Rundt, Lasse Grönroos, Åsa Svarvar och John Stark. Prissumman är 5 000 euro.

I motiveringen står att att man i programserien sätter sig in i den nordiska välfärden genom en utomståendes ögon och via det speglar dess värden på ett fyndigt sätt. Synvinkeln i det nya formatet, som utvecklats av Svenska Yle i samband med Nordvision, överraskar tittaren och övertygar med sin högklassiga, konstaterande berättarstil.

Koura-priserna utdelas årligen till finländska tv- och radioprogram och webbinnehåll på Yles eller MTV3:s kanaler eller på nätet. Priserna delades ut i Astoria-salen i Helsingfors på torsdagen.

Läs också