Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan du arrendera åker i Borgå

Arkivbild Bild: YLE/Stella Brunberg pernå

Borgå stad arrenderar ut 70 åkerskiften, sammanlagt 150 hektar odlingsmark. Intresserade ska lämna in anbud till Borgå stad.

De åkrar som Borgå stad arrenderar ut har blivit lediga från tidigare arrendatorer. Under våren eller början av sommaren 2015 ska det utarbetas en plan för bekämpning av flyghavre på de här skiftena. Planen förpliktar odlaren att bekämpa flyghavre.

Intresserade kan få en förteckning över åkrarna och också kartor. De finns på enheten för markpolitik och på servicekontoret Kompassen vid Krämaretorget. Landsbygdsförvaltningen i östra Nylands kontor i Borgå svarar på frågor om odling och lantbruksstöd.

Skriftliga anbud ska lämnas in i slutna kuvert till Kompassen (Krämaretorget B) senast 13 april klockan 15.00. Kuvertet ska märkas med texten "Arrendeanbud på åker".