Hoppa till huvudinnehåll

Stor skabbepidemi på äldreboende i Borgå

Skylt om skabb på dörren
Skylt om skabb på dörren Bild: Yle/Stefan Paavola johanna-hemmet

Femton patienter och lika många vårdare vid Johannahemmet i Borgå har fått symptom av skabb. Läkaren säger att det handlar om en epidemi.

Skabb är en hudsjukdom som är irriterande, men ofarlig. Symptomen är hudutslag och intensiv klåda. Skabb orsakas av kvalster som lever under huden.

Sjukdomen smittar genom hudkontakt, men också via möbler. Personer som sitter i samma soffa kan smittas den vägen.

- Men skabb smittar inte så lätt, understyker Johannahemmets chef Virpi Varjolaakso.

Nedre våningen drabbad

Skabb förekommer bland de patienter och den personal som finns på nedre våningen i Johannahemmet, på avdelningarna Aino och Toivo. Där bor trettio åldringar. Avdelningarna har besöksförbud.

Skabb under förstorningsglas Bild: Yle skabb

Idag har alla patienter på avdelningarna på nedre våningen fått medicin mot skabb. Alla utrymmen har städats på det sätt som krävs vid en skabbepidemi.

Avdelningarna slutgranskas om fyra veckor. Då ser man om åtgärderna har bitit. Fram till dess uppmanas anhöriga hålla sig borta.

Anhöriga kan också ha blivit smittade

Alla som besöker sina äldre regelbundet uppmanas köpa ett receptfritt tvättmedel på apoteket, säger hälsocentralläkare Terhi Telkki-Nykänen. Anhöriga med klara symptom ska tvätta sig två gånger med medlet, för andra räcker det med en gång.

- De anhöriga har kontaktats brevledes, säger Virpi Varjolaakso på Johannahemmet.

Hälsocentralläkare upprörd

Det finns några patienter som har haft symptom redan i flera månader, utan att Johannahemmets personal har tagit kontakt med hälsocentralläkare Terhi Telkki-Nykänen. Hon är tydligt upprörd och kan inte förklara varför det har gått så här länge innan personalen har tagit tag i problemet.

- Det är någonting som måste skötas genast, annars blir det en epidemi, säger hon.

Virpi Varjolaakso på Johannahemmet förklarar situationen med att skabb kan ge mycket olika symptom.

- Det är ofta svårt att veta vad som orsakar hudproblem för äldre, säger Varjolaakso.

Många äldre har atopisk hud och bland annat leversjukdomar kan leda till hudproblem, säger hon.

Johanna-Hemmet i Borgå
Johannahemmet utifrån Johanna-Hemmet i Borgå Bild: Yle/Stefan Paavola johanna-hemmet

Hon understryker att sjukdomen inte är farlig och att den är vanlig bland äldre. Hälsocentralläkare Telkki-Nykänen är inne på samma linje.

- Äldre har mera sår och det betyder en större risk för skabb, säger hon.

Läkaren har inte varit på plats

Hälsocentralläkare Terhi Telkki-Nykänen har inte ännu besökt Johannahemmet efter att hon fick papperen om skabbepidemin på sitt bord. Hon ska besöka enheten nästa vecka.

Hon understryker att det är viktigt att granska hur skabben har spridit sig och kartlägga situationen.

- Vi ska göra upp planer för hur och när det här ska skötas, säger hon.

Hon verkar helt omedveten om de åtgärder som personalen redan har vidtagit, att alla patienter på nedre våningen har medicinerats och utrymmena städats.

Inte första gången

Det här är inte första gången som Johannahemmet har problem med skabb. I november medicinerades patienter och utrymmena städades. Vid eftergranskningen som bolaget Doctagon utförde visade allt på att skabben var borta.

Nu har Johannahemmet skabb igen och det finns ett par patienter som troligen har haft den länge. Ingen vill kommentera om det kanske trots allt är så att Johannahemmet inte lyckades få bort skabben helt i fjol.

Johannahemmet ligger vid Johannisbergsvägen, mitt emot Johannisbergs åldringshem. Det är ett intensifierat serviceboende som stod klart år 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland