Hoppa till huvudinnehåll

45 euros självrisk för läkemedelskostnader nästa år

Läkemedelsproduktion i en fabrik
Läkemedelsproduktion i en fabrik Bild: Yle/Mika Kanerva läkemedel

Från och med den 1 januari 2016 ersätts ersättningsgilla läkemedel enligt sjukförsäkringslagen först efter att patientens läkemedelskostnader överstigit självrisken. Självrisken är 45 euro per år.

Beroende på vad läkemedlet kostar kan självrisken på 45 euro uppfyllas redan i samband med årets första läkemedelsköp.

Självrisken på 45 euro gäller receptbelagda ersättningsgilla läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor. Barn och unga berörs inte av den nya självrisken.

Självrisken beaktas i årssjälvrisken, det vill säga självriskandelen räknas också med i läkemedelstaket.

Grundersättningen för läkemedel stiger år 2016 från nuvarande 35 till 40 procent, medan den lägre och högre specialersättningen hålls oförändrad. Läkemedelstaket ändras inte heller.

Man har beräknat att den andel som kunden själv betalar kommer att öka med i genomsnitt 8 euro per år på grund av den nya självrisken och höjningen av grundersättningen med 5 procentenheter.

Av de vuxna personer som använder ersättningsgilla läkemedel blir cirka en fjärdedel utan ersättning, eftersom deras årliga läkemedelskostnader är mindre än 45 euro.

År 2014 betalades ersättning för läkemedelskostnader för sammanlagt 1 860 miljoner euro till 3,8 miljoner personer.

Läs mer på FPA:s hemsida.

Läs också:
Antalet beviljade specialersättningar för läkemedel minskar

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes