Hoppa till huvudinnehåll

Farlig fortkörning på Volsvägen i Kyrkslätt

Hastighetsbegränsing 60 km/h samt trafikmärke som varnar för barn.
Barn och bilar ska samsas på en väg - ändå kör många över den tillåtna hastigheten på Volsvägen Hastighetsbegränsing 60 km/h samt trafikmärke som varnar för barn. Bild: YLE / Robin Lindberg varningsmärke

Invånare som bor intill eller rör sig på Volsvägen i Kyrkslätt uttrycker oro för säkerheten på vägen. Många kör fort och samtidigt saknas leder för lätt trafik.

Mia Johansson kör dagligen till daghemmet som ligger på Volsvägen. Hennes erfarenhet är att många kör över hastighetsbegränsningen.

- På ett ställe går en hel del barn från radhusen på ena sidan över vägen, också där var det inte finns övergångsställe. Det känns farligt, säger hon.

- Jag körde själv en morgon enligt hastighetsbegränsningen då en annan bilist började köra om mig. På den snutten finns övergångsställen som används flitigt av barn. Varför ska man börja köra om i för hög hastighet på ett sådant ställe?

I området finns både daghem, skola och äldreboende.

Smal vägren

Volsvägen i Kyrkslätt och dess problem är välbekant för Närings,- trafik och miljöcentralen (NTM-centralen).

- Vi får feedback på Volsvägen, som också på många andra liknande vägar. Problemet med Volsvägen är att vägrenen är väldigt smal och på vissa ställen saknas den helt. Också leder för lätt trafik saknas. Jag förstår att säkerheten oroar, säger Marko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig vi NTM-centralen.

Att det körs för fort på vägen överraskar inte heller.

- Nej, det överraskar nog inte att sådan inträffar. Hastighetsbegränsningen på vägen är som högst 60, men så klart måste man med jämna mellanrum se över om det ska vara så. Och inträffar fortkörning måste vi så klart samarbeta med polisen och be dem övervaka sträckan.

Hastighetskameror knappast ett alternativ

Några sådana planer har inte funnits inom den närmsta framtiden, men efter att Yle Huvudstadsregionen talat med Kelkka lovar han att ta upp det med polisen.

- Vi har regelbunden kontakt så nu när det kom upp så ska jag föra det på tal med dem, säger han.

För Mia Johansson skulle det kännas tryggare om det fanns hastighetskameror på vägen. En sådan har funnits tidigare, säger hon, men finns inte längre.

Det är många som önskar sig hastighetskameror. I praktiken blir det tyvärr svårt, säger Kelkka.

- Hastighetskameror skulle vara bra om det skulle vara möjligt. I praktiken kan vi förverkliga endast få sådana och då placeras de ut på livligare huvudleder.

Farlig skolväg

Volsvägen har redan länge bedömts vara en farlig väg, särskilt för skolelever. Senast i höstas kom polisens utredning av vägen fram till att vägen är farlig för skolbarn upp till tredje klass.

En lättrafikled på sträckan mellan Kvarnbyvägen och Ingelsvägen finns i kommunens planer. I dagsläget tar leden för lätt trafik slut vid Kvarnbyvägens anslutning.

Läs också:
Polisen och datorprogram oense om skolvägar
Skolvägar i Kyrkslätt osäkra – igen
Polisen granskar fyra skolvägar i Kyrkslätt
Kyrkslätt drog in skolskjutsen - föräldrarna oroade

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen