Hoppa till huvudinnehåll

"Vi vill undvika ett krigstillstånd"

Yrkesskoleelever servar bil.
Elever vid Inveon servar bil. (arkivbild) Yrkesskoleelever servar bil. Bild: Yle/Hanna Leppikangas inveon

Nu finns ett konkret konsultförslag för hur andra stadiets utbildning i Östnyland borde ordnas. Ett alternativ är att Point College och Inveon fusioneras.

Nuläget i Östnyland

  • Fyra anordnare av yrkesutbildning: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto), Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon), Oy Porvoo International College Ab (Point College) och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum).
  • Allmänbildande gymnasieutbildning ordnas av Askola, Lovisa, Borgå och Sibbo.
Inveon och Point College kunde slås ihop år 2016. Det nya aktiebolaget som skolorna bildar redan i år kunde sedan fördjupa sitt samarbete med Amisto, för att förbereda en eventuell fusion till år 2019.

Konsultens förslag

  • Inveon och Point College bildar ett gemensamt aktiebolag den 1.8.2016.
  • Aktiebolaget fördjupar sitt samarbete med Amisto, som kunde komma med 2019.
  • Aktiebolaget bygger eller hyr nya lokaler åt Point College och Inveon med egna pengar.
  • Gymnasierna i Sibbo, Borgå och Lovisa samarbetar över språkgränsen i den egna kommunen.
  • Avstånden mellan gymnasierna är för stort för att regionalt samarbete skulle löna sig.
Aktiebolaget skulle också bygga eller hyra nya lokaler för Point College och Inveon. Som det ser ut i dag skulle organisationen ha tillräckligt med pengar i kassan för att kunna göra det här utan finansieringshjälp av kommunerna.

De svensk- och finskspråkiga gymnasierna i Sibbo, Borgå och Lovisa borde också samarbeta mer inom sin egen kommun.

De obligatoriska kurserna skulle fortfarande gå på det egna modersmålet, medan tillvalskurser och fördjupade kurser kunde ordnas över språkgränsen.

"En kompromisslösning"

Ungefär så ser förslaget som konsultfirman BDO Consulting Oy har kommit fram till vad gäller hur andra stadiets utbildning i Östnyland kunde ordnas i framtiden.

– Om man i det här skedet skulle slå ihop all yrkesutbildning på andra stadiet skulle det leda till ett krigstillstånd som skulle äta upp alla chanser till gott samarbete. Vi ville komma med en kompromiss, säger specialsakkunnig Seppo Lyyra vid konsultbolaget.

– Den här lösningen skulle också garantera att kommunerna får fortsätta besluta om utbildningen lokalt. Så skulle det inte vara om all yrkesutbildning i Södra Finland skulle centraliseras.

Skolorna är inte överens

Det planerade campuset i Borgå.
Campusfrågan har också varit en het potatis i Östnyland. Borgå vill bygga gemensamt campus på Amistos tomt. (arkivbild) Det planerade campuset i Borgå. Bild: Yle/ Alexandra Karlsson styrmansvägen
Att alla skolor har dragit åt olika håll är något som visar på hur känsligt läget egentligen är.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä har velat ta emot Point Colleges finskspråkiga utbildningslinjer, medan Point College har understött ungefär samma förslag som konsulten har kommit med – att ett nytt aktiebolag borde grundas.

Inveon har inte alls tagit ställning, utan där bordlagde styrelsen ärendet.

– En annan sak som talar mot en stor fusion i det här skedet är en överlåtelseskatt på närmare 900 000 euro. Funderar man på saken i något år till och fördjupar förtroendet med hjälp av mer samarbete kanske läget är helt annorlunda, säger Lyyra.

"Utredningen är ändå nyttig"

Merkonomstuderande
Kommunerna borde ändå fatta beslut i rask takt, speciellt vad gäller Point College och Inveon. (arkivbild) Merkonomstuderande Bild: Yle/Lone Widestam point college
Tidigare hette det att kommunerna skulle lämna in ansökningar om anordnartillstånd för andra stadiets utbildning till Undervisnings- och kulturministeriet senast i höst. Därför brådskade också anordnarfrågan i Östnyland.

Förra veckan föll förnyelsen i riksdagen.

Bildningsdirektör Hilding Mattsson från Borgå har varit ordförande för den styrgrupp bestående av bildnings- och utbildningsdirektörer i Östnyland som har beställt konsultutredningen.

Han tycker att utredningen ändå var nödvändig och påpekar att allt ligger i beslutsfattarnas händer.

– Jag tycker det är bra att vi fick ett sista inlämningsdatum, eftersom det väckte kommunerna. Nu får vi en liten time-out som kanske kan vara bra. Däremot ligger de här frågorna ändå framför oss och vi kommer att vädja till beslutsfattarna att gå vidare med både campus- och anordnarfrågan i rask takt, säger han.

Sibbounga orienterar sig västerut

Undervisningschef Hannu Ollikainen tittar ut över det som ska bli Nickby hjärta
Hannu Ollikainen. (arkivbild) Undervisningschef Hannu Ollikainen tittar ut över det som ska bli Nickby hjärta Bild: Yle/ Stefan Paavola nickby hjärta
Utbildningschef Hannu Ollikainen från Sibbo tycker att förslaget konsulten kommit med är intressant. Han menar att kommunerna måste göra något om det blir ett stort bortfall i statsandelar.

– Särskilt vad gäller utbildning tycker man oftast att alla förändringar går mot det sämre. Men om vi modigt går inför att hitta kreativa, nya lösningar kan vi uppfinna något bättre.

Sibbounga har redan länge sökt sig västerut snarare än mot Borgå. Vill Sibbo alls vara med och basa för den östnyländska yrkesutbildningen?

Ollikainen säger att man ännu inte tagit ställning till det.

– Klart att det är lättare för våra ungdomar att ta sig västerut än till Inveon. Men det kan hända att strömmen skulle svänga om skolan flyttade från Haiko till något geografiskt bättre ställe, säger han.

Lappträsk och Lovisa är med på noterna

Marketta Takkala, tf chef för bildningsväsendet i Lappträsk, är också nöjd med förslaget.

– Det viktigaste är att vi kan garantera utbildningsmöjligheter åt våra ungdomar. Sedan vet jag inte om det är bättre med samkommuner eller aktiebolag, men jag tycker tanken är fin att de nya lokalerna skulle byggas utan kommunal finansiering. Jag tror våra beslutsfattare uppskattar det.

bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm
Thomas Grönholm. (arkivbild) bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm Bild: YLE/Stefan Härus thomas grönholm
Bildningsdirektör Thomas Grönholm från Lovisa säger att fullmäktige där för något år sedan fattade ett beslut om att yrkesutbildningen borde ordnas på språklig grund, alltså på finska och svenska.

Situationen i dag är ändå sådan att något måste göras.

– Vi måste komma ihåg våra ungdomar. Sedan är frågan hur vem vi vill att ska besluta om utbildningen i framtiden. Min personliga åsikt är att det skulle vara lättare att förhandla med en aktör i stället för fyra som vi gör nu.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland