Hoppa till huvudinnehåll

Det blir inget café i Hangö vattentorn

Kyrkan, mareografen och vattentornet i Hangö
Hangö vattentorn till höger, mareografen längst frama i bild. Kyrkan, mareografen och vattentornet i Hangö Bild: Yle / Helena Rosenblad hangö mareograf

Trots att företagare i Hangö skulle vilja ha ett café i vattentornet så blir det inget av det. Det går inte att ordna bland annat wc:n för både personalen och kunderna.

Vattentornet i Hangö lämpar sig inte för caféverksamhet, anser stadens tekniska nämnd.

Det finns ett intresse bland lokala företagare att driva café där och turistbyrån förhåller sig också positiv till projektet.

Hangö stads turistbyrå erbjuder sommartid möjligheten att se på utsikten från vattentornet och uppbär en besöksavgift för detta.

På vattentornets utsiktsavsats finns en wc där tvätt sker med kallvattenkran. Enligt Sydspetsens Miljöhälsa bör personalen ha en egen toalett, liksom kunderna, ifall livsmedelutrymmet har fler än sex kundplatser.

Knepigt med säkerheten

Det är svårt att tekniskt förverkliga de åtgärder som skulle krävas för vattenförsörjning och säkerhet i tornet.

Andra argument som anförs är att samma utrymmen bör stå till förfogande också för vattenverkets personal under service- och kontrollåtgärder.

I vattentornet finns dessutom andra hyresgäster, som telefonoperatörerna, med egna separata och stängda utrymmen.

Utsikt över Hangö och Västra hamnen
Utsikt från Hangö vattentorn. Utsikt över Hangö och Västra hamnen Bild: YLE/Petra Thilman utsikt från hangö vattentorn

Caféverksamheten på publikavsatsen beräknas öka trafiken av utomstående personer och varuleveranser.

Samma avsats används som servicerutt för vattenverket och operatörerna och fungerar också som paus- och kontorsutrymme.

El- och vattenkonsumtionen i ett café eller i en restaurang kan inte separeras från övriga aktörers i vattentornet.

Tekniska nämnden poängterar också att publikavsatsen nås med hiss. Om hissen är ur funktion återstår trappan i vattenbehållarutrymmet. Detta förorsakar en klar risk för vattenförsörjningen. Det är då lättare att stänga utsiktsverksamheten än ett café och inkomstbortfallet är mindre.

20.11.2015 Flaggan ska stann i Hangö vattentorn

Läs också