Hoppa till huvudinnehåll

Kasköbanan behöver 22 miljoner euro

Järnvägen i Kaskö
Järnvägen i Kaskö Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik kasköbanan

Kasköbanan behöver 22 miljoner euro. Trafik- och kommunikationsminister Paula Risikko får på måndagen ta emot en rapport om vad det skulle betyda för Kaskö och hela regionen om järnvägen rustas upp.

En bättre järnväg i Kaskö kunde leda till nya fartygslinjer från Kaskö och öka möjligheterna för export till Ryssland från den mekaniska industrin i Sydösterbotten. Det anser en arbetsgrupp som har funderat på utvecklingsmöjligheterna för hamnen.

Nu föreslår arbetsgruppen att man i samarbete med Kommunikationsministeriet och Trafikverket utarbetar en reparationsplan för banan för 200 miljoner euro.

Dessutom önskar arbetsgruppen att man kommer överens om tidsplanen för reparationen och hur det hela ska förverkligas.

- Vi fick ett försiktigt löfte om att järnvägen åtminstone ska hållas i trafikerbart skick, när vi besökte riksdagen i december, säger Patrik Hellman, projektchef för Kaskö hamn.

Projektchef Patrik Hellman
Patrik Hellman Projektchef Patrik Hellman Bild: YLE/Sofi Nordmyr marknadsföring av kaskö hamn

Hellman säger att hamnen inte bara är viktig för Kaskö, utan för hela regionen.

Bättre bana - mera gods

På måndag förmiddag besöker trafik- och kommunikationsminister Paula Risikko hamnen i Kaskö.

Arbetsgruppen som har funderat på järnvägens betydelse för regionen kommer då att överlämna sin rapport till ministern.

Arbetsgruppen räknar med att godsvolymen på banan kunde öka från nuvarande 193 000 ton till 980 000 ton om den repareras.

För tillfället används banan i huvudsak av skogsindustrin. Det beror dels på det ekonomiska läget och dels på banans skick.

En bättre järnvägsbana skulle ge möjligheter för nya fartygslinjer för sågvirke från Kaskö. Dessutom kan råvirke från Sydösterbotten transporteras i högre grad längs spåret och bioenergi kunde transporteras till inlandet.

Export till Ryssland

En förbättrad järnväg kunde också öka möjligheterna för export till Ryssland från den mekaniska industrin i Sydösterbotten, anser arbetsgruppen.

Utöver det här kan en fungerande järnvägsbana generera ytterligare trafik, enligt arbetsgruppen.

Kaskö stad har i samarbete med övriga kommuner längs banan samt landskapsförbundet länge arbetat aktivt för att järnvägen skall bestå och rustas upp.

Om banavsnittet skulle stängas kan, enligt arbetsgruppen, det tolkas som att statsmakten anser att regionens kamp för att utveckla och behålla arbetsplatserna inte är en viktig fråga.

- Vi vill att banan ska vara i trafikerbart skick och också att den i något skede ska repareras, säger Hellman.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten