Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2015: Kristdemokraternas kulturpolitik

Kristdemokraternas logotyp
Kristdemokraternas logotyp Bild: KD kristdemokraterna

Inför Riksdagsvalet den 19 april 2015 tar vi pulsen på partiernas kulturpolitik. Kristdemokraterna lyfter fram kultur som stärker nationalkänslan.

Kristdemokraternas representant i denna gallup är riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.

Vilken kulturverksamhet vill ni inom Kristdemokraterna satsa på?

Allt som stärker den nationella identiteten och känslan för nationen. Bra och uppbygglig kulturverksamhet är sådant som varit viktigt genom historien och som kommer att vara viktigt framöver.

Vad tycker ni inom Kristdemokraterna att staten inte skall finansiera då det gäller kultur?

Vi har inte gjort någon speciell lista på det, men i det ekonomiska läge vi befinner oss i kan man ibland fundera på om det t.ex. är nödvändigt att kommunerna via arbetarinstituten satsar ganska mycket medel på sådan verksamhet som kanske mera påminner om hobbyverksamhet.

Det sägs att mindrebemedlade skall ha råd att delta i sådan verksamhet. Det håller jag med om, men jag är däremot inte övertygad om att de som är mest utsatta och som skulle behöva den här typen av verksamhet ens orkar ta sig dit.

Det här är kanske mer en verksamhet som medelklassen aktiverar sig i. Där kan det finnas vissa saker som kunde ses över.

Vilka kulturformer borde vara gratis eller billigare för medborgaren?

Jag tror att det är väldigt farligt att börja dela ut mera gratis i en sådan situation som vi befinner oss i. Men sådana evenemang som är viktiga för kulturella identiteten, för nationen men också ur nordisk synvinkel ska man uppmuntra.

Du får gå på ett enda kulturevenemang i år, vilket väljer du?

Jag skulle personligen välja någon typ av klassiskt musikevenemang. Jag var lärare i piano för nybörjare i Arbetarinstitutet, så där ligger kanske mitt största intresse.

Lyssna på intervjun med Peter Östman (KD) - längd 3 minuter:

Läs också