Hoppa till huvudinnehåll

"Kolonistugor är för få förunnade i Helsingfors"

Pentti Arajärvi och Tarja Halonen
Pentti Arajärvi efterlyser mer kolonlotter åt folket. På Arajärvis och president Tarja Halonens lott laddar man batterierna. Men på Byggnadskontoret funderar man om uthyrning av fritidsstugor i grannkommunerna är ett bättre alternativ. Pentti Arajärvi och Tarja Halonen Bild: Pentti Arajärvi kolonistuga

Fullmäktigeledamot Pentti Arajärvi (SDP) och några andra ledamöter kräver i en motion att Helsingfors skapar tusen nya kolonilotter i Helsingfors och på stadens mark i grannkommunerna.

- Kolonilotter är en viktig källa till rekreation. Många försöker köpa sådana men de är allt för dyra - prisernana har blivit orimliga, säger Arajärvi.

Pentti Arajärvi och president Tarja Halonen har själva en kolonistuga där de kopplar av från jobbet.

- Det är Tarjas sak att besluta om vad vi odlar. I fjol odlade vi potatis, men mest är det bärbuskar, äpplen och lite örter. Ingenting som tar för mycket tid, säger Arajärvi.

Helsingfors har i dag nio koloniträdgårdar med totalt 1916 kolonilotter. De dyraste kolonilotterna med en liten stuga och trädgård kan kosta till och med 100 000 euro. Dessutom kan de användas enbart tre månader om året.

Prisnivån är intressant med tanke på att kolonistugorna anlades för att mindre bemedlade barnfamiljer skulle ha möjlighet att till rekreationsställen och trädgårdsodling under början av 1900-talet.

Är det rekreationsområden för alla eller kolonilotter vi vill ha i Helsingfors? Kolonilotter är ju privatiserade.― Maria Mannisto

Markbrist i Helsingfors

Men när trycket på att skapa nya bostäder i Helsingfors ökar är det inte koloniträdgårdar man reserverar mark för. På Byggnadskontoret säger man att det inte är realistiskt med tusen nya kolonilotter inom stadens gränser.

- Vi har hela tiden brist på mark inom Helsingfors gränser, men i grannkommunerna äger staden 6000 hektar mark där det finns potential. Samtidigt måste vi fundera om det är rekreationsområden för alla eller kolonilotter vi vill ha i Helsingfors? Kolonilotter är ju privatiserade, säger projektledare Maria Mannisto på Byggnadskontoret.

Arajärvi föredrar att placera kolonilotterna inom Helsingfors gränser.

- Man kan också bygga utanför Helsingfors, men då är det viktigt att det finns kollektivtrafik till området. Det är också viktigt att det är nära till kommersiella tjänster, säger han.

Hyra istället för att köpa

Maria Mannisto säger att man också funderar på konceptet att hyra ut frititdsbostäder i stugbyar åt stadsborna.

- Man kanske inte behöver äga sin stuga utan man skulle kunna hyra den. Om staden löste in 10-20 stugor och hyrde ut dem en till två veckor i taget året runt skulle betydligt fler familjer komma ut i naturen och njuta. Staden många outnyttjade fritidsbostadsområden i grannkommunerna. På det här sättet skulle fler få tillgång till stugor och staden skulle få hyresintäkter.

Ett sådant område finns i Eerola i Vichtis, 36 kilometer utanför Helsingfors nära rekreationsområdet i Salmi. Helsingfors köpte området 1970 och i fjol fick staden stadsplan för området. Här planeras 120 fritidsstugor får åretruntboende.

- Där finns goda möjligheter till svamp- och bärplockning samt vattendrag att simma i. I april bjuder vi in alla invånare att rösta om vilken typ av stugor vi ska bygga i området.

Maria Mannisto
Maria Mannisto planerar en stugby för helsingforsare i Eerola i Vichtis. Maria Mannisto Bild: Yle maria mannisto

Hur stugorna på området ska fördelas är oklart, men ett alternativ är att hyra ut dem.

- Då skulle staden få hyresintäkter 52 veckor om året. Efter tio eller tjugo år kunde staden dessutom sälja stugorna, säger Mannisto.

Men projektet stampar på stället eftersom projektet behöver mera anslag.

- Vi har redan för ett år skickat en ansökan om att få pengar av stadsstyrelsen, men de har ännu inte tagit upp ärendet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen