Hoppa till huvudinnehåll

Majoriteten av kandidaterna motsätter sig Nato

Natomöte
Förespråkarna tycker att vi ska sitta i de borden där besluten fattas. Natomöte Bild: EPA/ Yves Herman natomöte

Majoriteten av kandidaterna i riksdagsvalet är emot ett Natomedlemskap. Yles valkompass visar ändå att majoriteten av kandidaterna i alla partier vill ordna en folkomröstning om ett eventuellt Natomedlemskap.

Av de kandidater som svarat på frågan i Yles kandidattest tycker drygt 70 procent att ett Natomedlemskap inte skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Riksdagsvalskandidaternas åsikt om natomedlemsskap
Riksdagsvalskandidaternas åsikt om natomedlemsskap riksdagsvalet 2015

Samarbete med Sverige framom Nato

Enligt Ozan Yanar (Gröna) skulle ett Natomedlemskap öka spänningar på Östersjön.

− Det är onödigt att öka spänningarna på Östersjön genom att gå med i Nato. Vi borde koncentrera oss på att öka militärt samarbete med Sverige och EU, säger Yanar.

Yanar ifrågasätter Nato som den europeiska försvarslösningen.

− Är det vettigt att världens största ekonomi baserar sitt försvar på Nato, som i sin tur baserar sig på USA:s armé? Vi borde utreda hur EU kunde samordna sitt försvar, tycker Yanar.

Hur partierna har svarat på frågan "Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning."
Hur partierna har svarat på frågan "Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning." Bild: Yle datajournalistik
Hur partierna har svarat på frågan "En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap."
Hur partierna har svarat på frågan "En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap." Bild: Yle valkompass

"Det finns en ökad oro på fältet"

Största stödet för ett Natomedlemskap finns bland Samlingspartiets och SFP:s kandidater.

Laura Räty (Saml) Tycker att Natofrågan inte är en stor valfråga. Hon upplever att det har skett en förändring på fältet.

− Speciellt äldre människor oroar sig över säkerhetspolitiska frågor. Vi måste ta oron på allvar, säger Räty.

I frågan om en folkomröstning om ett Natomedlemskap tycker Räty att den behövs.

− Det behövs ett stort förarbete före vi kan gå till folkomröstning om Nato. Eftersom det är en stor politisk fråga tycker jag att det behövs en folkomröstning. I det nuvarande läget kan vi ändå inte gå till en folkomröstning eftersom vi inte har gjort ett tillräckligt förarbete, säger Räty.

Internationellt inflytande lockar

Patrik Gayer (SFP) tycker att Finland borde gå med i Nato.

− Vi borde sitta i de borden där besluten fattas. Nato är också ett europeiskt säkerhetsorgan och därför borde vi ha inflytande där det fattas beslut som berör oss, tycker Gayer.

Gayer motsätter sig en folkomröstning angående ett Natomedlemskap.

− Vi har en representativ demokrati i Finland och förut har vi gått med i internationella organ utan folkomröstning. Eftersom ett Natomedlemskap inte är en lika tung fråga som EU-medlemskapet kan riksdagen fatta beslutet utan en folkomröstning, säger Gayer.

Natomedlemsskap är inte aktuellt

Andra ytterligheten i Natofrågan representeras av Vänsterförbundet och Socialdemokraterna. I Vänsterförbundet motsätter sig 99 procent av kandidaterna ett Natomedelemskap.

Maarit Feldt-Ranta (SDP) anser att det inte är aktuellt för Finland att gå med i Nato.

− Inget har förändrats som skulle göra frågan aktuell. Ett eventuellt Natomedlemskap är inte en stor valfråga, säger Feldt-Ranta.

Enligt Feldt-Ranta ska det ordnas en folkomröstning i frågan om den skulle bli aktuell.

− Jag tycker ändå att det inte är aktuellt att ens ordna en folkomröstning i frågan, säger Feldt-Ranta

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes