Hoppa till huvudinnehåll

Män gynnas av vd-rekrytering

Kvinna på arbetsplats
Män gynnas av vd-rekryteringen i börsbolag, visar forskningsprojektet. Kvinna på arbetsplats Bild: Yle kvinnlig chef

Kraven som ställs på dem som söker en post som verkställande direktör gynnar främst män. Det visar preliminära resultat i social- och hälsovårdsministeriets projekt TASURI.

Projektet utreder rekryteringspraxis och lyfter fram metoder för att främja jämställdheten i företagslivet.

En plats i den högsta ledningen nås främst genom en karriär som är typisk för män. Av dem som rekryteras till verkställande direktörsposter krävs till exempel ofta en utbildning i den tekniska branschen, visar forskningen.

Praxis verkar ändra sakta men säkert

Fenomenet avspeglas också i företagens styrelser eftersom det traditionellt krävs att styrelsemedlemmarna har en bakgrund som vd.

I dag finns det bara ett börsbolag med en kvinnlig vd, men praxis verkar vara i förändring, säger forskaren Tuija Koivunen. I dagsläget önskar företagen ofta att styrelsemedlemmarna har allt mer specialkunnande som är väsentligt för bolagets verksamhet, vilket kan öppna för fler kvinnor i styrelserna.

För TASURI-projektet intervjuades styrelseordföranden, verkställande direktörer och personalchefer i börsbolag och statsägda bolag samt rekryteringskonsulter. Den slutliga forskningsrapporten publiceras senare våren 2015.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes