Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomstuderande i Åbo: Fem frågor till SDP

Merkantila Klubben, Teemu Laine, Emma Lindroos, Erika Degerman, Rebecca Barck, Anders Solvin, Elin Kneck, Sanni Peltonen och Niklas Granholm.
Styrelsemedlemmarna i Merkantila Klubben valde ut de bästa bland de inlämnade frågorna, från vänster Teemu Laine, Emma Lindroos, Erika Degerman, Rebecca Barck, Anders Solvin, Elin Kneck, Sanni Peltonen och Niklas Granholm. Merkantila Klubben, Teemu Laine, Emma Lindroos, Erika Degerman, Rebecca Barck, Anders Solvin, Elin Kneck, Sanni Peltonen och Niklas Granholm. Bild: Yle/ Catherine Rantanen anders solvin

När ekonomstuderande i Åbo får chansen att ställa Socialdemokraterna mot väggen blir det frågor om skatter, studiestöd, arbetsvillkor för unga och lönejämställdhet. Det är riksdagsgruppens ordförande Jouni Backman som svarar på frågorna.

Ekonomin är den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Därför bad Svenska Yle finlandssvenska ekonomstuderande och teknologer att ställa fem frågor till partiledningen i riksdagspartierna.

Partierna lottades ut bland studentföreningarna så att Merkantila Klubben i Åbo, Svenska Handelshögskolans Studentkår i Helsingfors, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och Teknologföreningen vid Aaltouniversitetet fick två partier per man. Frågorna och svaren publiceras under Väljaren i fokus-dagarna, då varje riksdagsparti har en egen temadag på Yle.

Merkantila Klubben, alltså studentföreningen för dem som studerar vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, blev tilldelad Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet.

I dag publiceras frågorna till Socialdemokraterna och partiets svar.

1. Borde inte den privata sektorn byggas starkare och därmed öka på skatteintäkterna i stället för att ständigt öka på beskattningen?

Jouni Backman, SDP: Ja. Vi vill bygga ut den privata sektorn för att garantera skatteintäkter. Det är nödvändigt eftersom vi inte ska krympa den offentliga sektorn. I offentligheten har det förekommit felaktiga siffror om hur stor den offentliga sektorn är. Det har sagts att den är 58 procent av BNP men så är det inte utan den här siffran beskriver förhållandet till BNP, som, är en helt annan sak. I fjol producerade den offentliga sektorn lite över 20 procent av bruttonationalprodukten och den privata nästan 80. Det här ger den rätta bilden av den offentliga sektorns storlek.

2. Om ni skulle tvingas välja mellan att SDP går under och långsiktig ekonomisk nytta för Finland. Vad skulle ni då välja?

Jouni Backman, SDP: Haha, det är som att fråga om jag har slutat slå min hustru. Men mitt svar är ja. Stödet för SDP är inget självändamål. Jag accepterar ett mindre SDP om Finlands framgång och välstånd ökar. Samtidigt är det så att ju större stödet för SDP är desto bättre går det för Finland.

3. Varför måste studerande betala tillbaka studiestödet om man jobbar vid sidan om studierna och överstiger inkomstgränsen så länge man får minst 45 studiepoäng per år?

Jouni Backman, SDP: Vårt nuvarande system är mycket förmånligt för de studerande. Det skulle löna sig att lyfta mera studielån i stället för att jobba vid sidan om. Lån och snabb examen ger ett bättre ekonomiskt slutresultat än om man jobbar under studietiden.

4. Varför kan man inte få lättnader i anställningsvillkoren för unga?

Jouni Backman, SDP: Unga och äldre bör ha samma anställningsvillkor, vi ska inte skapa en marknad med billig arbetskraft. Företagen får redan nu stöd för att anställa unga. Vi har Sanssi-kortet som ger arbetsgivare som anställer unga arbetslösa 800 euro i månaden i subventioner. Det lönar sig alltså för företagen att anställa unga. Det här är ett betydligt fiffigare system än att man till exempel skulle sänka de ungas löner med samma summa.

5. En av de frågor ni driver inför riksdagsvalet är lönejämställdhet mellan män och kvinnor. Hur kan ni uppnå er målsättning?

Jouni Backman, SDP: I våra mål talar vi om jämställdhet mellan könen och då är lönerna bara ett element. Men nu är det ju så att riksdagen inte beslutar om lönerna. Därför kan jag inte lova att kvinnornas löner höjs om du röstar på SDP. Vi kan ändå påverka löneförhandlingarna via trepartssamarbetet. Om arbetsmarknadsparterna förhandlar fram löneavtal som innehåller en jämställdhetspott så kan regeringen komma emot med till exempel skattesänkningar.

Läs också:
Var finns styrkorna, vad är svaghet?
Jukka är den typiske socialdemokraten
Kasper Strömman: "SDP säljer frasiga vindbyxor"

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val