Hoppa till huvudinnehåll

Larsmo får inget statsstöd för biblioteksbygget

Bostadshuset Videbo och Larsmohuset
Bostadshuset Videbo och Larsmohuset Bild: arkitektritning larsmohuset

Staten stöder inte längre biblioteksbyggen. Larsmo blir utan statsstöd för sitt nya bibliotek och blir istället antagligen hyresgäst i fastigheten

Det nya biblioteket i Larsmo byggs i anslutning till det nya Centrumhuset i Holm. Byggstarten planeras att ske efter sommarsemestrarna och huset skall stå färdigt senhösten 2016.

Förutom biblioteket kommer huset att inrymma alla funktioner som hör till social-och hälsovårdsverket i kommunen, de koncentreras till Holm kommundel. Huset som byggs av byggföretagen Vasacon och NSA inrymmer också privata bostäder och en del affärsutrymmen.

Plan B- kommunen hyr biblioteksutrymmen

Kommunbiblioteket i Larsmo finns idag i anslutning till högstadiet, Cronhjelmskolan. Skolan har varit trångbodd i många år och enligt kommunplanen skall biblioteksutrymmena omvandlas till skolutrymmen 2017.

Det nuvarande biblioteket är drygt 400 kvadratmeter stort, det nya biblioteket kommer att bli 608 kvadratmeter stort.

Kostnaden för biblioteket går lös på cirka två miljoner euro och ifall Larsmo hade lyckats komma med på en statsbidragslista tidigare hade kostnaden för kommunen i stort sett halverats.

Nu upphör staten med statsbidrag till biblioteksbyggen från och med i år.

Ifall den nya regeringen går in för stimulansåtgärder till byggsektorn kommer Larsmo naturligtvis att försöka få bidrag av staten, säger Bjarne Häggman som är chef för tekniska sektorn i Larsmo.

- I det här fallet blir det troligen så att vi hyr utrymmena, säger Bjarne Häggman.

- Byggarna måste ha en bra nivå på hyran, annars måste vi förstås söka andra lösningar.

Larsmo får nytt bibliotek

Trots bakslaget med uteblivet statsstöd kommer larsmoborna att få ett nytt bibliotek, det står klart.

- Det här kommer inte att äventyra biblioteksbygget, planeringen och projektet är så långt hunnet att det kommer att fortgå enligt plan, säger fullmäktigeordföranden Sven Grankulla (KD)

- Vi hade levt i en förhoppning om att få nånting av staten men så gick det inte denna gång.

Läs också:
Larsmo får affärsutrymmen och 30 nya bostäder

Läs också