Hoppa till huvudinnehåll

Över 10 000 nya arbetsplatser inom bioproduktion

Christine Hagström-Näsi
Christine Hagström-Näsi tror att träfiber ersätter bomull som textilt råmaterial redan om cirka fem år. Christine Hagström-Näsi Bild: Kati Laukkanen / Yle christine hagström-näsi

Cellulosafabriker runtom i landet utvidgas och nya fabriker byggs. Det här ska bidra till 10 000 nya jobb i branschen, uppskattar Christine Hagström-Näsi, vd vid Finnish Bioeconomy Cluster, FIBIC i gårdagens Ajankohtainen kakkonen.

Antalet fabriksarbetare ökar inte utan produktionen effektiveras. Större mängder material leder till fler arbetsplatser inom anskaffning av trävirke och transport.

Tillverkningen av cellulosa ökar i de nuvarande fabrikerna och inom ett år har tre investeringar i miljardklass införts i Äänekoski, Kuopio och Kemijärvi.

I stället för cellulosafabriker pratar man nu om produktionsanläggningar och bioraffinaderier.

- Kärnan i bioproduktion är en effektiv produktion av cellulosa. Vid sidan av det utvecklas ny industriverksamhet för förädling av fibrer, säger Hagström-Näsi.

Energi och specialiteter

Biprodukter vid sidan av cellulosa har varit tallolja och terpentin. Även bioenergi har producerats. En ökning av träkonsumtionen ökar också på antalet biprodukter.

Cellulosafabriken som planeras i Äänekoski uppskattas till exempel producera en terrawatt-timme el per år. Det är ungefär lika mycket el som vindkraftverken i Finland producerade i fjol.

Utvecklingen av träfiber som råvara inom textilindustrin är enligt Hagström-Näsi en intressant riktining, trots att det görs i en mindre skala.

- Tillverkningen av bomull är inte hållbar, där sker en minsking i produktionen som trä kan ersätta. De träbaserade textilfibrerna produceras om ungefär fem år.