Hoppa till huvudinnehåll

Skattelättnader får igång konsumtionen

SDP i Yles valgalleri 2015.
SDP i Yles valgalleri 2015. SDP i Yles valgalleri 2015. Bild: Yle sdp i yles valgalleri 2015

Mera jobb ligger högst på agendan för de två västnyländska riksdagskandidaterna från SDP. Socialdemokraterna hoppas på återval för Maarit Feldt-Ranta i Raseborg och att unge Joona Räsänen ärver Matti Saarinens röster i Lojo.

Trots att Socialdemokraterna har ett mycket starkt stöd i Västnyland särskilt i Hangö, Raseborg och Lojo har partiet valt att gå till val med bara två kandidater från regionen.

I förra riksdagsvalet var SDP det mest populära partiet både i Hangö och i Lojo. I Raseborg var partiet tvåa efter SFP.

Sittande riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta från Raseborg är en given favorit för återval.

Hon vill inte komma med några stora löften.

- Det enda jag kan lova är att jag gör mitt bästa. Vi har tuffa tider framför oss.

Maarit Feldt-Ranta från Raseborg ställer upp för Socialdemokraterna i riksdagsvalet år 2015.
Maarit Feldt-Ranta. Maarit Feldt-Ranta från Raseborg ställer upp för Socialdemokraterna i riksdagsvalet år 2015. Bild: Yle valgalleri 2015

Sysselsättningen A och O

Liksom många andra politiker vill Feldt-Ranta fokusera på att skapa jobb eftersom det är det enda sättet Finland kan upprätthålla sin välfärd och service.

Hon säger att man i samband med varje beslut borde fundera om det skapar nya jobb.

Det gäller också att tänka på hur man bland annat genom utbildning och stöd till företag kan skapa nya arbetstillfällen.

- Det är både ekonomiskt och mänskligt sett ohållbart att ha 400 000 arbetslösa i Finland.

Allt inte i Finlands händer

Maarit Feldt-Ranta får också frågan om politikerna har glömt bort hur man skapar jobb då alla talar om att skapa jobb, men man misslyckas.

Feldt-Ranta säger att Finland inte är ett isolat utan en del av resten av Europa och en global marknad. Det betyder att Finland bara delvis själv kan påverka sin sits.

Men det är klart att det finns rum för förbättring.

- Vi har litat för mycket på att marknaden fixar läget på egen hand. Men en stark stat kan stöda och påverka näringslivet i landet.

Mera lån en möjlighet

Trots att många röster har höjts för att Finlands skuldbörda är för stor är Maarit Feldt-Ranta ändå beredd att överväga att ytterligare öka på statens lån för investeringar.

- Räntan är nu praktiskt taget noll eller till och med på minus. Då kan man nog fundera på saken i alla fall.

Mera konsumtion genom lägre skatter

Eftersom exporten från Finland är svag borde Finland istället få igång den inhemska konsumtionen, säger Feldt-Ranta.

För att få fart på konsumenterna kan man eventuellt överväga skattesänkningar för små- och medelinkomsttagare.

- De använder pengarna till konsumtion.

Feldt-Ranta är inte beredd att avstå från arvsskatten i det här skedet eftersom inkomstbortfallet skulle göra ett alltför stort hål i statskassan.

- Det är inte realistiskt att komma med löften om stora skattelättnader just nu.

Däremot är det möjligt att göra vissa justeringar i arvsskatten så att vanliga finländare som ärver till exempel föräldrarnas hem inte ska råka i kläm, säger hon.

Nej till kärnkraft

Maarit Feldt-Ranta får också frågor om energi.

Hon säger att hon inte kan ta ställning till om Finland borde ersätta importerad stenkol mot finländsk torv.

- Jag vet helt enkelt inte, säger hon.

Däremot är hon inte för kärnkraft. Hon berättar att hon fyllde 17 år då kärnkraftolyckan i Tjernobyl inträffade och den påverkade henne starkt.

Senare har hennes övertygelse bara vuxit i samband med bland annat olyckan i Fukushima.

Ingen politisk broiler

I Lojo är läget särskilt intressant för socialdemokraterna. Partiet har ett starkt stöd i staden och har haft sin egen representant i granitborgen under flera år.

Men nu slutar Matti Saarinen och istället är det 28-åriga Joona Räsänen som vill ärva Saarinens röster.

Räsänen är ordförande för Socialdemokraternas ungdomsorganisation - Demarinuoret.

Räsänen är också fullmäktiges ordförande i Lojo.

Joona Räsänen från Lojo ställer upp för Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2015.
Joona Räsänen. Joona Räsänen från Lojo ställer upp för Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2015. Bild: Yle riksdagsvalskandidat joona räsänen från lojo

I Yles valgalleri får han genast svara på om han är en politisk gödkyckling.

- Nej, jag är inte en broiler, försäkrar Joona Räsänen.

Han säger sig vara en politiskt aktiv människa som vill påverka samhället omkring honom.

Han har hunnit jobba i butik både i kassan och vid mjölken i kyldisken. Han har också jobbat på bank. Dessutom har han grundat ett företag.

Efterfrågan skapar jobb

Orsaken till att det inte finns tillräckligt med jobb i Finland är att efterfrågan på produkter är för liten.

- Vi behöver en ny mera mångsidig strategi för exporten. Vi måste följa med de stora globala trenderna och söka tillväxt därifrån. Dessutom måste vi göra det lättare för särskilt små- och medelstora företag att växa och sysselsätta mera människor.

Joona Räsänen säger att det också är viktigt att finländarna ska ha råd att konsumera. Köpkraften växer genom olika skatte- och lönelösningar.

- Det går säkert att göra justeringar så att man kan lätta på beskattningen av små- och medelinkomsttagare. Men jag ser ingen nytta med att sänka skatterna för höginkomsttagarna.

Momsen eller mervärdesskatten på produkter och tjänster vill Joona Räsänen inte höja eftersom det drabbar småföretag.

Objekt att spara på

Trots att Räsänen vill satsa på sysselsättning är han beredd att göra små nedskärningar i stöden till företagen.

Han vill också skära i kostnaderna inom datatekniken.

- Det viktigaste är ändå att göra strukturella förändringar som åtminstone kan dämpa kostnadsökningen inom den offentliga sektorn. Vi behöver en reform av social- och hälsovården, en förändring av kommunstrukturen och alla kommuner måste se över sitt servicenät.

Inom utbildningen vill Räsänen ändå inte skära mer än vad man redan har gjort.

För att social- och hälsovården ska fungera måste man satsa mer på preventiv vård och få vårdkedjorna att fungera.

- Pengarna ska sättas dit de verkligen behövs.

Inte främmande för olika modeller

Joona Räsänen säger att det inte är någon skillnad för honom hurudan modell eller struktur man går inför. Det viktigaste är att få en modell som får vården att fungera.

Han anser också att något i stil med metropolförvaltningen fortfarande behövs.

- Vi måste effektivera markanvändningen både för invånarnas och för företagens skull. Vi behöver bostäder till rimliga pris och trafikknutar måste knytas upp. Det skapar också jobb.

Nato

Under nästa riksdagsperiod borde Finland utreda Natofrågan och sedan ordna folkomröstning kring frågan, säger Räsänen.

Han förespråkar försvarssamarbete med Sverige och Nato.

Dessutom kunde det europeiska försvarssamarbetet utvecklas.

- Åtminstone logistiskt kunde vi samarbeta inom försvaret i Europa.

Läs också:
Förändring 2011 vill har mera folkomröstningar och färre invandrare
Sannfinländare i Västnyland redo att höja skatten.
Samlingspartiets kandidat i Västnyland ömmar för Östersjön.
Centern tror att småföretagen ska lyfta Finland.
Kommunisterna i Västnyland vill ha mindre rasism.
Kristdemokratiska kandidaterna i Västnyland har åsikter i många olika frågor.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland