Hoppa till huvudinnehåll

"En pilot kan dölja psykiska problem"

Läkare säger att yrkespiloter hälsogranskas varje år, men att den som vill nog klarar av att dölja eventuella psykiska problem. Flygtragedin i de franska Alperna kan ha föranletts av en exceptionell, personlig kris hos andrepiloten.

Överläkare Matti Mäntysaari vid Centret för flygmedicin säger att trafikflygare varje år genomgår en obligatorisk hälsokontroll.

Hur mycket en pilot vill berätta om sina eventuella psykiska problem är ändå personens eget beslut.

- Piloterna intervjuas och tillfrågas om möjliga psykiska problem, säger Mäntysaari. Om piloten vill dölja sina psykiska problem, är det fullt möjligt.

Ifall piloten söker psykiatrisk vård, kan vårdanstalten se till att saken blir känd på pilotens arbetsplats.

- Sekretesstadgan hindrar inte vårdanstalten från att tala om för arbetsgivaren att piloten vårdas vid anstalten. Det förutsätter dock att anstalten vet om att patienten är pilot, säger Mäntysaari.

Mäntysaari anser inte att pilotyrket är mer betungande än andra yrken. Han påpekar ändå att arbetstiderna är oregelbundna och att det kan vara ansträngande för privatlivet.

- Piloterna har fått en utbildning, så att flyga borde vara grundläggande arbete för dem.

"Något exceptionellt kan ha inträffat"

- Jag kan bra tänka mig att den här människan har varit med om en stor kris och befann sig i en extrem återvändsgränd, säger Alo Jüriloo, överläkare vid det psykiatriska sjukhuset för fångar i Vanda.

Utgående från de nuvarande uppgifterna tror Jüriloo att något alldeles exceptionellt nyligen hade inträffat i andrepilotens liv.

- Man väljer ut piloter noga och de genomgår alla tänkbara hälsokontroller. Om andrepiloten hade psykiska problem i bakgrunden, hade man troligen upptäckt dem i ett tidigt skede.

Jüriloo säger att en psykiskt sjuk person kan bete sig fullständigt normalt överraskande länge. Att ingen märkte något misstänkt med andrepilotens beteende tycker Jüriloo är skrämmande.

Överläkaren i psykiatri vid Centret för militärmedicin Antti-Jussi Ämmälä anser att fallet är exceptionellt, och att orsakerna troligtvis också därför är exceptionella.

Bakomliggande orsaker kan enligt Ämmälä vara olika sinnessjukdomar eller depression, men han säger att det är konstigt att ingen lade märke till några som helst varningssignaler.

- Men till exempel i en arbetsgemenskap kan allt verka normalt, även om det sedan visar sig att det fanns problem i bakgrunden, säger Ämmälä.

Läs också:
Lufthansa bekräftar andrepilotens roll i krasch
Andrepiloten - "en vanlig, trevlig kille"
Germanwings andrepilot kraschade planet medvetet
Störtade planet var av populär modell
Germanwings är Lufthansas lågprisbolag

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes