Hoppa till huvudinnehåll

"Folket behöver mera poliser"

Michael Moberg (SDP), Silvia Modig (Vf) och Thomas Elfgren (SFP)
Diskussionen fortsatte utanför studion. Michael Moberg (SDP), Silvia Modig (Vf) och Thomas Elfgren (SFP) Bild: Yle / Ted Urho valet 2015

När polisen syns bland människor ger det en känsla av trygghet. Den känslan kan en väktare inte ge. Det anser riksdagsvalskandidat Silvia Modig (Vf). Hon och kandidaterna Michael Moberg (SDP) och Thomas Elfgren (SFP) diskuterade polisens resurser och väktares roll i samhället.

I Morgonöppets debatt fick kandidaterna ta ställning till polisens bristande resurser – behöver huvudstadsregionens polisverksamhet mera och vad ska de resurserna i sådana fall användas till?

Samtidigt som polisens resurser är knappa har de privata säkerhetsbolagen ett allt starkare fotfäste. De utför också nu brottsutredningar. Vilken ska deras roll vara?

Silvia Modig, Vänsterförbundet, Helsingfors

Silvia Modig.
Silvia Modig Silvia Modig. Bild: Yle / Ted Urho silvia modig (vf)

- Polisen behöver mera resurser, ja, men här i huvudstadsregionen är situationen betydligt bättre än i andra delar av landet. Riksdagens största uppgift är att hålla koll på att det finns tillräcklig service för de som inte har råd med privat säkerhet, det är grunden för vårt välfärdssamhälle. Jag skulle inte skära ner på polisens pengar, men jag hoppas att polisen själv kunde hitta resurser i sin administration för att lösgöra folk för det riktiga arbetet.

- När vi skär i polisens resurser innebär det att flera väktare syns på gatorna i storstäderna. Det är inte samma säkerhet, eftersom väktare är något helt annat än en utbildad polis som jobbar för samhället. Väktare har en helt annan skolning, de jobbar inte för samhället utan för privata bolag. Bara att se en polis kan förhindra att något händer, den effekten har inte en väktare. Vissa väktare i vissa situationer har också gått för långt, bland annat har det förekommit övervåld.

Michael Moberg, Socialdemokraterna, Nyland

Michael Moberg.
Michael Moberg Michael Moberg. Bild: Yle / Ted Urho michael moberg (sdp)

- Ja, polisen behöver mera resurser, men det är inte ett entydigt ja. Det behövs flera poliser på fältet för att folk ska kunna känna sig tryggare. Vi behöver anskaffningar som underlättar polisernas arbete: bättre it-system och möjlighet till att oftare förnya fordon, till exempel. För den enskilda människan är det frågan om en tillräckligt snabb responstid och om det behövs mindre men flera inrättningar för det så är jag färdig att stöda det.

- Jag tycker inte att man kan jämföra väktare med poliser. Polisutbildningen i Finland är på toppnivå, det går inte att jämföra med väktarutbildningen. Jag tycker inte att vi ska överföra polisens uppgifter till väktare. Däremot har väktarna också en viktig roll. De hjälper till i stora butiker och upprätthåller grundsäkerheten.

Thomas Elfgren, Svenska folkpartiet, Nyland

Thomas Elfgren.
Thomas Elfgren Thomas Elfgren. Bild: Yle / Ted Urho thomas elfgren (sfp)

- Jag vill formulera frågan så här: behöver folket mera poliser? Då är svaret definitivt ja. Behov av resurser finns på alla plan - trafikförvaltning, brottsutredning och ordningspolisverksamhet. Det centrala är att folk får en rättvis rättegång. Ju färre poliser vi har inom brottsutredningen, desto lägre kvalitet blir det. Det försätter möjligheten att få en rättvis rättegång i fara.

- Bara synen av poliser ökar den subjektiva trygghetskänslan, men jag är inte övertygad om att väktare ger samma intryck. Det är inte bara frågan om att polisen utför åtgärder, utan de har en psykologisk och social inverkan. Polisen sitter med i det spindelnät som har att göra med ungdomars framtid, konfliktlösning och medling. Väktare har inte samma ansvar.

- Det är klart att vem som helst får anlita privata säkerhetstjänster, men det är problematiskt då allt mera förs över till det privata. Jag är rädd för att den utvecklingen sprider sig allt mera i samhället, vilket leder till att endast de som har pengar får de tjänsterna.

Läs också