Hoppa till huvudinnehåll

Vårdfel dödar tusen finländare varje år

Vårdpersonal utför hjärtoperation
Vid varje operation sker omkring 15-35 vårdfel, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Vårdpersonal utför hjärtoperation Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa centralsjukhus,operation,hjärtkirurgi,kirurg

Fel medicin, för mycket medicin, operationsfel och infektioner – det finns mycket som kan gå fel en vanlig dag i sjukvården. Trots att de allra flesta felen inte får några allvarliga följder är det ändå fem gånger troligare att dö på grund av ett vårdfel än att dö i trafiken.

Enligt Patientsäkerhetsförbundet dör omkring en av tusen patienter i året som följd av vårdfel. Felen kan bero på medicinering, eller på att man till exempel inte förberett en operation på rätt sätt.

– Det är många människor som har ansvar över varje patient, så riskerna att något går fel är många, säger Marina Kinnunen, sekreterare i Patientsäkerhetsföreningen, som under torsdagen håller ett seminarium om just vårdfel.

Enligt henne vore det viktigaste att upprätta tydliga rutiner för att följa upp när något går fel i vården.

– Det finns lagstiftning om hur man ska utreda trafikolyckor, men ingen liknande lagstiftning för vården. Det är något vi borde diskutera.

Medicinfel vanligast

Petri Volmanen är överläkare på Institutet för hälsa och välfärd och har där jobbat med patientsäkerhet i ett par år. Enligt honom sker vårdfel lätt då mediciner ges ut.

– Enligt en ny avhandling blir det fel så mycket som var fjärde gång en sjuksköterska ger medicin åt en patient, säger han.

Att det händer så här ofta innebär förstås att väldigt få felmedicineringar får katastrofala följder. Ändå kan fel medicin vara dödligt.

– Om man till exempel har två flaskor medicin bredvid varandra, där den ena innehåller två gram morfin per milliliter och den andra innehåller 20, så behövs det bara att man tar fel en gång för att det ska sluta i dödsfall. Och står flaskorna bredvid varandra är det statistiskt väldigt troligt att det någon gång kommer att bli fel, säger Volmanen.

Bristande forskning

Det finns inga exakta siffror på hur många i Finland som faktiskt dör i vårdfel, men enligt Volmanen handlar det om omkring 700 till 1 500 personer varje år. Att det ser ut på det här viset har varit känt länge, men ändå satsas förhållandevis lite pengar på att forska om patientsäkerhet.

– Det råder brist på experter inom patientsäkerhet i Finland. Det är alldeles klart att vi behöver mer kunskap om hur vi undviker skador som följer på vårdfel, säger Petri Volmanen.

Han menar att de dyra följder som vårdfelen får borde räcka som orsak för att satsa mer på forskningen.

– Omkring fyra procent av sjukvårdens budget, alltså runt en miljard euro varje år, går åt till att vårda personer som råkat ut för vårdfel. Det är som om ett av våra tjugo centralsjukhus skulle syssla med enbart att rehabilitera vårdfel.

Vice vd på Läkarförbundet, Hannu Halila, håller med om att det är kunskap och utbildning till läkare och annan sjukvårdspersonal som kan förbättra situationen.

– Redan nu ordnar vi fortbildning i patientsäkerhet, det är något läkarna behöver syssla med under hela sin livslånga utbildning, säger han.

Var aktiv men oroa dig inte

Kinnunen, Volmanen och Halila betonar alla vikten av att alla som söker vård själva är på alerten för att inte råka illa ut.

– Man borde inte lita fullständigt på sin läkare. Som patient måste man vara aktiv, säger Volmanen.

– Det är till exempel bra att reagera om man får flera doser av en medicin man brukar ta en gång om dagen, säger Kinnunen.

Samtidigt är situationen i Finland inte sämre än någon annanstans, och Halila menar att de finska sjukhusen är trygga.

– Trots att det händer fel tycker jag att patienterna kan lita på den finska sjukvården, den har hög nivå internationellt.