Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att få läkare till Närpes

Hälsovårdscentralen i  Närpes.
Hälsovårdscentralen i Närpes. Bild: YLE/Rolf Granqvist hälsovårdscentral

Just nu har Närpes hälsovårdscentral endast halva läkarstyrkan på jobb. Av sex tjänster är fyra tillsatta, men en av dem är på mammaledigt.

- Det är nog så gott som omöjligt att få tag på en läkare för ordinarie tjänst eller längre tids jobb, säger tf ledande läkare Gerd Kronlund.

För fem år sedan gick tre läkare i pension i Närpes och efter det har inga nya ordinarie anställts. De pensionerade läkarna jobbar kvar, dels som anställda och del via köptjänst.

Sommaren är utmanande

Köerna till läkare håller sig i dag inom vårdgarantin. De som har behov av akut vård får också en tid till läkare efter vårdbedömningen.

- I detta nu har vi en väntetid till läkare på ungefär fyra veckor. Akuta har vi nog kunna sköta och akutpatienterna får snabbt tid till vårdare eller läkare, säger Kronlund.

Under sommarmånaderna har det varit mera problematiskt. För att klara vårdgarantin på sommaren har Närpes stad varit tvungen att köpa läkartjänster.

Det innebär ofta brister i kontinuiteten i vården. Ofta är läkarna under sommaren studerande som skulle vara i behov av handledning.

Samjouren ökade trycket på Närpes hvc

Gerd Kronlund har också märkt att trycket på den egna hälsovårdscentralens akutmottagning har ökat sedan jouren flyttade över till samjouren i Vasa. Väntetiderna till Vasa upplevs som skäligt långa.

- Närpesborna har en tendens att vända sig till sin egen hälsocentral i första hand. Det är ju helt bra, men de kanske hellre väntar med sina problem i stället för att ringa till Vasa på kvällen. Tidigare när vi var här lite längre på kvällarna fick de ju tag i oss.

Också tandläkarläget är rätt dåligt i Närpes just nu. Av fem tandläkare är endast två i arbete. Två är på tjänstledigt. En tjänst är inte besatt.

Akuta åtgärder sköts i enlighet med vårdgarantin, men när det gäller kön till den icke brådskande tandvården börjar den närma sig smärtgränsen på ett halvt år.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten