Hoppa till huvudinnehåll

Yngre barn prioriteras för språkbad i Raseborg

Språkbad.
Det är populärt att lära sig flera språk i Raseborg. Språkbad. Bild: Yle/Janina Östdahl språkbad

Språkbad är så pass populärt i Raseborg att staden gjort upp kriterier för vem som ska få en plats.

För att kunna ansöka om en språkbadsplats ska barnet vara tre till fem år gammalt.

Språkbadsspråket ska också vara ett nytt språk för barnet.

Barnets kunskaper i modersmålet ska också vara enligt den normala utvecklingen. Vid behov kan en specialbarnträdgårdslärare ge ett utlåtande.

Familjer som väljer språkbad åt sina barn har inte möjlighet att gå ner i antalet vårddagar med motiveringen att barnets dagliga närvaro är viktigt för inlärningen.

Yngsta först

De yngre har förkörsrätt till språkbaden.

I första hand beviljas en språkbadplats till barn som är tre eller fyra år gamla. Om antalet sökande är större än lediga platser lottas de ut.

Om det finns lediga platser kvar efter att tre- och fyraåringarna beviljats plats får femåringar chans till en plats.

Inte på alla daghem

Svenskspråkiga barn i Raseborg har möjlighet att språkbada på finska i två olika daghem.

De är Rasebo daghem i Ekenäs och Solbacka daghem i Karis.

För finska barn erbjuds språkbad på svenska i Mäntykoto daghem i Ekenäs, Kila daghem i Karis och Pojo daghem i Pojo.

Kriterierna som borde fyllas för att söka till språkbadet är de samma som tidigare, men kriterierna för beviljandet är nya.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland