Hoppa till huvudinnehåll

"Daghem i Rödjan bästa lösningen"

Barn leker på en dagisgård.
Barn leker på en dagisgård. Bild: Yle/ Katarina Andersson barn (åldersgrupper),daghem,förskolan,dagvård,lek (barnlek),Sandlåda,barnvårdsarbete

Barnhemmet i Rödjan kommer att bli ett bra daghem. Det tror Pargas stads utbildningschef Ulrika Lundberg. Hon är inte orolig för att staden ska köpa ett framtida mögelhus.

Daghemssituationen i Pargas har länge orsakat huvudbry för staden då behovet av fler daghemsplatser är stort.

- Antalet barn per fastighet har ökat och det är trångt. Vi har tillräckligt med personal men det är trångt och grupperna är större än vad vi önskar. Därför behöver vi ett nytt daghem, säger utbildningschef Ulrika Lundberg.

Ulrika Lundberg, utbildningschef i Pargas
Utbildningschef Ulrika Lundberg tycker fastigheten i Rödjan är en bra lösning. Ulrika Lundberg, utbildningschef i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus ulrika lundberg utbildningschef i pargas

Förra sommaren dök möjligheten att hyra det tidigare barnhemmet Pikkumetsä i Rödjan i Pargas upp. Barnhemmet satte lapp på luckan sommaren 2014 och genom att hyra fastigheten ville staden undvika stora investeringar. Staden och ägarna kom dock inte överens om en lämplig hyra. Istället blev det aktuellt för staden att köpa fastigheten.

Staden tar 570 000 euro från utbyggnad av Skräbböle

På stadsfullmäktiges möte i mars togs frågan om ett köp upp som ett brådskande ärende då parterna kommit överens om en köpesumma på 500 000 euro. Efter omröstning valde fullmäktige med rösterna 33 mot 10 att göra en omdisponering i budgeten på 570 000 euro för att köpa och bygga om barnhemmet i Rödjan till ett daghem. Ändringen betyder inte ett ökat finansieringsbehov för 2015 eftersom summan tas från de pengar som staden skulle investera i Skräbböle skola.

Också Skräbböle skola tampas med utrymmesbrist och skolan är fylld till bristningsgränsen. Men enligt utbildningschefen behöver inte de som väntar på en utbyggnad av Skräbböle vara oroliga.

- Omdisponeringen får inte konsekvenser för Skräbböle. Det handlar endast en tidsmässig förskjutning, säger Lundberg.

Utbyggnaden av Skräbböle ligger på is tills utredningen av skolnätet är klar.

Förslag: byskolorna slås ihop

I början av året presenterade utredningsman Marcus Henricson sin rapport för skolnätet. Enligt rapporten borde skolorna i Våno och Sunnanberg slås samman till en ny skola med placering i Skräbböle.

Berörda nämnder fick i uppdrag att ge ett utlåtande om planerna och bildningsnämndens svenska sektion ska på sitt möte på måndag säga sitt. Utbildningschef Ulrika Lundbergs beredning inför mötet kommer fram till samma slutsats som Henricson; de tre byskolorna borde slås ihop.

Det slutgiltiga beslutet gällande skolorna tas av stadsfullmäktige i maj. Tills dess ligger planerna för Skräbböle skola på is. Därför tar staden nu pengar från det bygget och köper fastigheten i Rödjan för att i alla fall få bukt med utrymmesbristen inom dagvården i höst.

"Fastigheten motsvarar vårt behov"

Huset på Rödjevägen 22 är från 2007 och finns på en hyrestomt som staden redan äger. Invid tomten finns både lekplan och skog och enligt Ulrika Lundberg lämpar sig fastigheten väl som ett daghem.

- Vi är väldigt nöjda med fastigheten och den motsvarar de behov vi har. Den är ursprungligen byggd för verksamhet som passar för barn och området och miljön lämpar sig också för det här.

Fastigheten ska byggas om till ett daghem för 48 barn. För att kunna använda fastigheten som ett daghem måste bland annat tamburer, kök, badrum och andra utrymmen ändras så de blir ändamålsenliga för verksamheten. Också gården och parkeringen måste byggas om. De här funktionella ändringarna kommer uppskattningsvis att kosta staden 116 000 euro.

Utbildningschef inte orolig för att staden köper ett ”mögelhus”

På fullmäktigemötet lyfte flera av ledamöterna upp sin oro för fastighetens skick. Med mögelproblemen i daghemmet Havsvind och Våno skola i färskt minne var ledamöterna oroliga över att staden får ännu ett mögelhus på sitt bord.

Enligt fastighetschef Seppo Pihl har det vid konditionsgranskningar kommit fram att det finns risk för mögelbakterier i golvet. Han försäkrar ändå att konstruktionerna är friska och att de problemen går att åtgärda. Utbildningschef Ulrika Lundberg är inte orolig.

- Vi har blivit försäkrade om att stommen är i bra skick och ser fram emot att jobba i byggnaden.

Enligt planen kan köpet förverkligas inom ett par månader. Renoveringsarbetet skulle pågå under sommaren. Målet är att barnen kunde flytta in till hösten.

Tidigare artiklar:
Pargas stad köper barnhemmet i Rödjan
Stadsstyrelsen i Pargas: "Prislappen på tok för hög"
Skolnätet i Pargas utreds av konsult
Barnhemmet i Rödjan blir daghem

Läs också