Hoppa till huvudinnehåll

Lätt fånget kan vara lätt förgånget

Karikatyr av Ville Niinistö
Karikatyr av Ville Niinistö Bild: Yle, Teckning: Sebastian Dahlström riksdagsval 2015

Ekonomin är i botten och värnandet av miljön har hamnat på sidospår i valdebatten. Det kan ligga Ville Niinistö i fatet när folket går till val om tre veckor. I dag är det De grönas dag på Yle. Här bedömer statsvetaren Åsa von Schoultz partiet i fem punkter.

Faktaruta: Väljaren i fokus

Inför riksdagsvalet 2015 får alla riksdagspartier varsin dag på Yle. Också partierna utanför riksdagen har en egen gemensam dag.

På Svenska Yle går partidagarna under namnet Väljaren i fokus.

På webben publiceras under varje dag bland annat en analys av statsvetaren Åsa von Schoultz, ett frågebatteri gjort av studerande, en recension av partiernas webbplatser gjord av grafikern Kasper Strömman och en statistisk sammanfattning av den typiska kandidaten i respektive parti.

På eftermiddagen deltar partiordförandena i en chatt i realtid med publiken på Svenska.yle.fi. Undantaget är Antti Rinne, SDP, som inte hade möjlighet att ställa upp.

Partiernas egna dagar:

 • Socialdemokraterna 25.3. 2015
 • Kristdemokraterna 27.3. 2015
 • De gröna 30.3. 2015
 • Vänsterförbundet 1.4. 2015
 • Svenska folkpartiet 2.4. 2015
 • Samlingspartiet 8.4. 2015
 • Centern 9.4. 2015
 • Sannfinländarna 10.4. 2015
 • Gemensam dag 13.4. 2015

1. Partiets styrkor

De Gröna är ett parti med en distinkt profil. Man riktar in sig på miljöfrågor och har även en tydligt värdeliberal och urban profil. Partiet har alltså ganska lätt att positionera sig i valdebatterna genom att föra fram ett tydligt budskap. Genom att man valde att stiga av regeringen i september förra året tynger ansvaret för de fyra gångna åren lite mindre än för övriga regeringspartier.

2. Partiets svagheter

Partiets tydliga profil är en styrka men samtidigt en svaghet. Ett parti med tydlig nisch är beroende av att de frågor där partiet ses som sakägare, dvs. där man av väljarna uppfattas ha den bästa politiken, blir centrala valteman. I det rådande ekonomiska läget är det inte speciellt troligt att värnandet om miljön får mycket utrymme i debatten. Miljöfrågorna betraktas som andra rangens frågor; saker vi kan ta i tu med när de grundläggande faktorerna ekonomi och hälsa är tillgodosedda. Partiet lider också av att man har ett svagt stöd i de små valkretsarna i östra Finland där man har svårt att nå över den dolda rösttröskeln och därmed få ta del av de mandat som delas ut.

Statsvetaren Åsa von Schoultz
Statsvetaren Åsa von Schoultz Statsvetaren Åsa von Schoultz Bild: Robert Seger forskare åsa von schoultz

3. Partiets traditionella stödtrupper

De Gröna har en mycket distinkt väljarprofil. Man attraherar framför allt unga, högutbildade väljare i storstäderna med värdeliberala åsikter. Som ett relativt nytt parti och ett parti med en politiskt medveten väljarkår lider man också av att ha en av de minst stabila väljarkårerna av våra riksdagspartier. Lätt fånget är lätt förgånget.

4. Var ta nya röster/var finns de potentiella nya väljarna

I valet för fyra år sedan när partiet gjorde ett oväntat dålig val, var det framför allt Vänsterförbundet som bjöd på konkurrens i storstäderna genom att profilera sig som motpolen till Sannfinländarna. Här finns det röster för partiet att vinna tillbaka. En annan källa till nya röster kan vara SFP:s anhängare i Helsingfors och Nyland.

5. Hur går det i valet

I valet 2011 fick de Gröna 7,3 procent av rösterna, vilket av många betraktades som en besvikelse. Den senaste tiden har man legat en aning bättre till i opinionen. Avgörande blir ändå hur valkampanjen utvecklar sig och om partiet lyckas nå ut till väljarna med sitt centrala budskap. Precis som förra gången det begav sig utkämpas en hård strid mellan Vänsterförbundet De Gröna om positionen som Finlands femte största parti.

Plock ur De Grönas valprogram

 • De Gröna vill balansera ekonomin med 1,2 miljarder euro. Det är betydligt mindre än de flesta andra partier
 • Partiet vill spara framför allt på miljöskadliga stöd så som skattestödet för dieselbränsle
 • FPA-stödet för privat sjukvård borde avskaffas
 • Partiet talar också för att en basinkomst eller så kallad medborgarlön införs
 • Den nuvarande säkerhetspolitiska linjen är bra men De Gröna är öppna också för att diskutera ett Natomedlemskap


Läs också:

Vad vill du fråga Ville Niinistö?
De grönas typkandidat är kvinna
Hankeiter i Vasa: Fem frågor till De gröna
Kasper Strömman: De Gröna är politikens Juha "Watt" Vainio
Historiekollen: Grön politik i 30 år

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes