Hoppa till huvudinnehåll

Åbo kan få en ny bro över Aura å

Vy över grönskande Aura å.
Vy över Aura å från Korois. Till vänster Studentbyn, till höger Raunistula. Vy över grönskande Aura å. Bild: Yle/Marie Söderman Åbo,koroinen

En ny bro över Aura å finns med i planerna då Åbo nu tittar närmare på stadsdelen Raunistula.

Bron för lättrafik fördes på tal redan 2009 och förslaget är att den skulle byggas mellan Raunistula och Studentbyn.

Staden vill också utreda vilka byggnader som behöver skyddas i Raunistula och om man kunde utöka byggandet mellan Virusmäkivägen och järvägsspåret i Raunistula.

Det kan dessutom bli aktuellt att bygga en cykelväg mellan Raunistularampen och Erik Jorpes stig.

Förslaget till stadsplaneändring för Raunistulaområdet behandlas på miljö- och planläggningsnämndens möte under tisdagen den 31 mars.

Tanken är att stadsplanen för Raunistula ska bli klar i år och behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland