Hoppa till huvudinnehåll

ALMA-priset till PRAESA

ALMApriset logotyp
ALMApriset logotyp Bild: Astrid Lindgren-priset almapriset

Den sydafrikanska läsfrämjandeorganisationen PRAESA tilldelas Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, eller ALMA-priset, år 2015.

PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa, är en organisation baserad i Kapstaden som sedan år 1992 bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar i Sydafrika.

Juryns motivering:

Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv.

I över två decennier har PRAESA verkat innovativt och handlingskraftigt för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling, alltid utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sydafrika. Det strategiska arbetet fokuserar på läslust, barnets självkänsla och tillgång till sitt modersmål via läsning och berättande.

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrots-nivå.

För att stimulera barns läsning på det egna språket har PRAESA producerat The Little Hands Books, en serie små böcker på olika afrikanska språk. Ett annat projekt är Vulindlela Reading Club som kombinerar muntligt berättande med läsning, sånglekar och dramatiseringar. Projektet har genererat ett stort antal läsklubbar i Kapstaden och andra provinser. Det nationella läsfrämjande projektet Nal’ibali är ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare att dela läsupplevelserna med barnen.

År 2014 tilldelades PRAESA Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som förkortas ALMA pga. det engelska namnet Astrid Lindgren Memorial Award, är ett litteraturpris som instiftades av den svenska regeringen år 2002.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens största barn- och ungdomslitteraturpris, och det delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare vars verk eller arbete för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med.

Priset delas ut till enskilda barnboksförfattare eller illustratörer, men kan även utdelas till organisationer som främjar barn och ungas läsande och rättigheter och verkar i Astrid Lindgrens anda. Priset kan också delas ut till muntliga berättare. Ett helt konstnärskap kan belönas med priset. En eller flera pristagare kan utses, och endast nu levande personer kan motta priset.

Tidigare pristagare är bl.a. svenska Barbro Lindgren (2014), australiska Shaun Tan (2011), och det palestinska Tamerinstitutet (2009), en organisation som driver utbildnings- och läsfrämjandeprojekt för barn och ungdomar på Västbanken och i Gaza.

Priset administreras av Statens kulturråd (Kulturdepartementet). Prissumman är på fem miljoner svenska kronor och delas ut i maj eller början av juni varje år.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje