Hoppa till huvudinnehåll

Finländska mjölkproducenter drabbas när mjölkkvoterna upphör

Nyfikna kon Japa i Lillby, Pedersöre.
Nyfikna kon Japa i Lillby, Pedersöre. Bild: YLE/Marcus Lillkvist lillby

När mjölkkvoterna för EU:s medlemsländer upphör den sista mars kan det innebära svåra tider för de finländska mjölkproducenterna. Systemet med mjölkkvoter som infördes 1984 har begränsat medlemsländernas mjölkproduktion. De länder som har överskridit sin kvot varit tvungna att betala böter till EU.

Systemet med mjölkkvoter har varit bra för Finland, som inte har lika gynnsamma förhållanden för mjölkproduktion som länder på sydligare breddgrader. Holger Falck vid Svenska lantbruksproducenternas förbund är oroad över att mjölkproduktionen småningom flyttar till andra länder.

– Mjölkkvoterna har varit en trygghet för bönderna, säger Falck. Nu när kvoterna inte längre finns kan det hända att produktionen långsamt flyttas till de områden där det är mer gynnsamt att producera mjölk, och det är tyvärr inte Finland.

Dyrt att producera mjölk i Finland

I Mellaneuropa och Östeuropa är förhållandena bättre för mjölkproduktion. I de här områdena kan man odla majs till foder på ett helt annat sätt än det gräs som odlas i Finland.

– Gräset växer bra här, men en hektar åker producerar betydligt mindre gräs än den producerar majs i Mellaneuropa, säger Falck.

Arbetskraften är också dyr i Finland. Kostnadsnivån är hög och arbetskraften kostar betydligt mer i Finland än i Östeuropa.

Ökad produktion inom EU

När mjölkkvoterna upphör innebär det att det är fritt fram för medlemsländerna att producera mjölk.

När mjölkproduktionen ökar kommer det in mer mjölkprodukter på den finska marknaden, bland annat mer ost. Det gör att trycket på priset blir ännu hårdare än tidigare. Ett större utbud i kombination med sämre exportmöjligheter gör att det i det långa loppet gör att mjölkpriset pressas ännu hårdare och att lönsamheten inom mjölkproduktionen blir sämre.

Rysslands importförbud påverkar sedan tidigare

Finlands export av mjölkprodukter har redan påverkats av importförbudet som Ryssland införde i fjol, och i kombination med att mjölkkvoterna upphör finns det nu två saker som gör det svårt för mjölkproducenterna i Finland.

– Importförbud och ökad mjölkproduktion i EU är inte till fördel för Finland över huvud taget, säger Falck. Jag hoppas att Rysslands importförbud upphör senast i höst så att vi på så sätt får i gång exportkanalerna igen.

Producenterna beroende av konsumenterna

På kort sikt är det konsumenten som vinner då mjölkprodukterna blir billigare i butiken. På lång sikt de finländska producenterna beroende av att det finns en efterfrågan på finska mjölkprodukter.

– Finska mjölkproducenter är beroende av att vi vill ha inhemsk mat, och av att samhället och EU via olika stöd ser till att vi har möjlighet att fortsätta så att pengarna räcker till, säger Falck.

Läs också