Hoppa till huvudinnehåll

Nollavtal delar kandidater

Arbets- och näringsbyrån i Lojo
Arbets- och näringsbyrån i Lojo Arbets- och näringsbyrån i Lojo Bild: Yle/Minna Almark arbets- och näringsbyrån i lojo

I Yles valkompass svarade cirka 61 procent av riksdagsvalskandidaterna i de åtta stora partierna att de är för en ändring i lagen som skulle garantera minimiarbetstimmar för arbetstagare.

Många studerande upplever att nollavtalskontrakt är en bra lösning, men systemet har också kritiserats för att inte gynna arbetstagare i längden. Bland partierna är Socialdemokraterna och Vänsterförbundet de två som tydligast förespråkar förslaget medan majoriteten av kandidaterna från Samlingspartiet ställer sig emot.

Hur partierna har svarat på frågan "Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid."
Hur partierna har svarat på frågan "Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid." Bild: Yle minimiarbetstid

– Jag tycker det är sorgligt att förslaget måste komma från ett medborgarinitiativ, det borde ha varit lagstiftning om det här redan tidigare, säger Päivi Lester (SDP).

Päivi Lester
Päivi Lester Päivi Lester Bild: Yle päivi lester

Lester ställer upp i Vasa valkrets. Liksom så gott som alla andra kandidater inom SDP vill hon införa en minimiarbetstid i lagen. Hon är speciellt bekymrad över vad nollavtal innebär för exempelvis ensamförsörjande.

– Nollavtal orsakar stor osäkerhet i vardagslivet. För en studerande passar det oftast ganska bra, men om man till exempel har ett barn och inte vet hur nästa vecka ser ut, är det jättesvårt att planera sin vardag.

Medborgarinitiativet om avskaffandet av nollavtal startades av unga aktiva, främst inom Metallförbundet, samt några andra förbund inom Finlands fackförbunds centralorganisation. De vill att lagen ska garantera en minimiarbetstid på 18 timmar per vecka. Det är den veckoarbetstid som krävs för att arbetstagaren ska få rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om han eller hon blir arbetslös.

– 18 timmar borde vara minimi om man inte själv väljer att arbeta mindre, säger Päivi Lester.

För tillfället har över 80 000 personer i Finland nollavtal.

– Det är alldeles för mycket, det är en sak vi borde göra något åt, säger Lester.

Skrämmer arbetsgivarna

Statssekreterare Marcus Rantala (SFP) förhåller sig kritiskt till en lagstadgad minimiarbetstid som lösning.

– Troligtvis skulle det höja tröskeln att anställa personer. Om man förbjuder nollavtal i lagstiftning så kanske jobb inte görs eftersom arbetsgivarna tvekar att anställa personer. Nu då vi behöver skapa flera arbetsplatser ska vi inte göra arbetsmarknaden striktare och styvare.

Marcus Rantala
Marcus Rantala Marcus Rantala Bild: Yle rantala

Enligt Rantala passar systemet med nollavtal vissa branscher och personer, framförallt studerande.

– För många är det dessutom en inkörsport till att få jobba lite mera och dessutom en naturlig väg in i arbetslivet. Men det är klart att har man familj och bostadslån så är det ingen hållbar situation, säger han.

Han tror dock att man i stället för att se på lagstiftningen borde ta en närmare titt på gråzonerna.

– Vissa avtal förbjuder till exempel att ha två jobb. Vi borde se över de branschvisa avtalen för då kan man också ta de stora skillnaderna i beaktande, säger Marcus Rantala.

Studerande Linda Mitts från Helsingfors har haft många nollavtal och har inte haft några problem med det. Hon är däremot inte övertygad om att nollavtal är den bästa lösningen.

Linda Mitts
Linda Mitts Linda Mitts Bild: Johan Myrskog minimiarbetstid

– Jag har jättebra erfarenhet av nollavtal. Det fungerar bra då man studerar. Men trots att jag själv inte haft problem har jag funderat på att det kanske är lite problematiskt. Om det är ens enda inkomstmöjlighet så är det kanske inte helt okej.

Själv skulle Mitts inte vilja ha några minimiarbetstimmar.

– Hur man skulle reglera nollavtal i lag skulle behöva formuleras lite noggrannare, säger hon.

Så här ser åsikterna om nollavtal ut i valkretsarna

Ju mörkare färg desto fler kandidater som vill att lagen garanterar arbetstagare minimiarbetstid. Klicka på valkretsarna för att se hur kandidaterna i de åtta stora partierna har besvarat frågan.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val