Hoppa till huvudinnehåll

Risken för missfall större om fostret är en flicka

Ett foster i 16:e veckan
Lika många flick- och pojkäggceller blir befruktade, men risken för missfall verkar vara större om fostret är en flicka, visar forskningen. Ett foster i 16:e veckan Bild: Lennart Nilsson foster

Risken för missfall är större om fostret är en flicka, visar forskning vid universiteten vid Harvard och Oxford. Forskningen, som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, är den mest omfattande någonsin vad gäller fostrens könsfördelning.

Forskarna har analyserat statistik från foster i olika utvecklingsskeden och har använt sig av information från förlossningar, aborter, missfall, fostervattens- och moderkaksprover.

Vid befruktningstidpunkten verkar könsfördelningen vara jämn, vilket är en ny upptäckt.

Däremot påverkar könet risken för missfall i olika skeden av graviditeten. Risken för missfall är större under den allra första graviditetsveckan och veckorna 28 - 35 om fostret är en pojke. Om fostret är en flicka är risken störst under graviditetsveckorna 10 - 15.

Tidigare forskning har visat att det föds fler pojkbarn än flickor och därför har man också utgått ifrån att pojkfostren löper större risk för missfall. Det verkar ändå som att risken för missfall är större om fostret är en flicka, uppger forskarna.

Läs också