Hoppa till huvudinnehåll

SDP skissar på nästa regeringsprogram

SDP:s ordförande Antti Rinne presenterar SDP:s strategiska regeringsprogram 31.3.2015.
SDP:s ordförande Antti Rinne presenterade programmet i Helsingfors i dag. SDP:s ordförande Antti Rinne presenterar SDP:s strategiska regeringsprogram 31.3.2015. Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa sdp:s ordförande

Socialdemokraterna har formulerat en skiss för nästa regeringsprogram. SDP:s ordförande Antti Rinne presenterade partiets så kallade strategiska regeringsprogram i Helsingfors i dag. Tidigare har också Samlingspartiet presenterat ett strategiskt regeringsprogram.

SDP lyfter fram behovet av snabbare ekonomisk tillväxt och en förbättrad sysselsättning.

Rinne säger att staten inte kan nöja sig med att vara en passiv åskådare utan måste på ett aktivt sätt bidra till ekonomisk tillväxt. Rinne säger att programmet betonar ökade investeringar och ökad export för Finland.

Exporten till områden med stark tillväxt som Afrika och Asien bör öka samtidigt som Finlands nya exportstrategi tar fasta på stora internationella trender som clean tech och kampen mot klimatförändringen. Investeringarna kommer i gång om en minister tar hand om trafik, bostadsbyggande och markanvändning.

Moderat inkomstlösning

Tillväxten stöds enligt SDP med en moderat, flerårig inkomstslösning.

SDP vill tvinga ut en del av Finlands hundra tusen långtidsarbetslösa i arbetslivet. Efter sju månaders arbetslöshet ska en arbetslös ta emot ett jobb där ersättning plus lön motsvarar kollektivavtalsnivå. Uppgifter finns det nog inom äldreomsorgen, anser Rinne.

Målet är att sysselsättningsgraden stiger till 75 procent senast år 2023.

Rinne säger att SDP vill minska ojämlikheten och att partiet håller fast vid social rättvisa även under svåra ekonomiska tider.

- I synnerhet frågor som berör ensamboende äldre och anhörigvårdarna lyfts fram i vårt program, säger Rinne.

SDP förbinder sig vid att minska klyftan mellan den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Besluten borde fattas snabbt och åtgärderna borde genomföras stegvis.

SDP är också redo att höja försvarsanslagen och anser att Finland även i fortsättningen ska vara ett militärt alliansfritt land.

Läs också