Hoppa till huvudinnehåll

Yle bygger nya studior för hörspel i Böle

Stora smedjan i Böle.
Stora smedjan i Böle. Bild: Patrick Holmström stora smedjan

För Yles hörspelsproduktioner byggs det helt nya hörspelsstudior. Hörspelstudiorna byggs i det nyrenoverade Studiohuset i Böle. De beräknas vara i användning hösten 2016

“Yle producerar årligen 160 timmar radiodrama som förstasändningar. Det här är också i fortsättningen kärnan i public service, något som ingen annan i Finland gör”, påminner direktören för Yles Kreativa innehåll Ville Vilén.

Yles nuvarande hörspels-och musikstudior tas ur bruk, då Yle avstår från den byggnad där studiorna nu finns.

Yles planer har väckt en viss oro om att hörspelsproduktionerna skulle blir färre. Ville Vilén försäkrar att Yle inte planerar att minska produktionen av hörspel.

“Yle kommer inte att minska antalet eller upphöra med att göra hörspel eller musikproduktioner. De nya lokalerna är en strålande möjlighet att göra radiodrama. Enligt nuvarande planer kan produktionspausen minimeras till under ett halvt år. Yle måste kunna förnya och utveckla produktionssätten samtidigt som vi måste agera effektivt.”

Genom att förnya produktionsutrymmen och arbetsmodeller vill Yle försäkra att public service-uppdraget fullföljs på ett högklassigt sätt inom hörspels- och musikproduktionen även i framtiden. Genom förändringarna kan Yle också försäkra att innehållet är mångsidigt och håller hög kvalitet.

Den klassiska musikproduktionen planeras också att i allt högre grad koncentreras till Musikhuset. Den klassiska musiken, liksom den lättare musiken, produceras redan i dag huvudsakligen i kyrkor och konserthallar runt om i landet. En flytt av lokalerna skulle inte påverka Yles musikproduktion, produktionen av masterband eller produktionernas antal.

“För en högklassig produktion krävs inte längre endast Yles egna studior. I dag finns det gott om högklassiga produktionslokaler runt om i huvudstadsregionen för både klassiska och lätta musikproduktioner”, säger Ville Vilén.

Förnyelserna innebär inga personalkonsekvenser.

För mera information:
Ville Vilén
Direktör, Kreativa innehåll, Yle, ville.vilen@yle.fi, tfn 040 722 0745
Janne Yli-Äyhö
Direktör, Produktion, Yle, janne.yli-ayho@yle.fi, tfn 0400 410 698