Hoppa till huvudinnehåll

Mannfolk vill få bukt med strejker

Niklas Mannolk valdes till SU-ordförande den 29 april 2012.
Niklas Mannolk valdes till SU-ordförande den 29 april 2012. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander niklas mannfolk

Svenska folkpartiets viceordförande Niklas Mannfolk anser att strejkrätten i Finland är för stark. Enligt Mannfolk är det orimligt att en konflikt som berör få människor kan få landet på knä.

- Jag har på förra partidagen föreslagit att vi borde göra olagliga strejker olagliga så att säga, säger Mannfolk.

Mannfolk föreslår också en höjning av strejkböterna samt att se över sympatistrejkerna. Sympatistrejker eller politiska strejker som riktar sig mot något annat än det egna kollektivavtalet är inte olagliga strejker. Sympatistrejker ska också anmälas till riksförlikningsmannen.

- Partidagen tyckte inte då att vi behövde ta upp det som en fråga men vi lyfter upp frågan under nästa partidag och då vi får se hur det går.

Leder inte det här till en situation där arbetstagarnas möjligheter att försvara sina rättigheter och intressen blir sämre?

- Inte tycker jag heller att det är rimligt att 200 människors arbetsförhållanden får landet på knä. Det måste finnas bättre alternativ. Svenskarna klarar av det här mycket bra med endast några få strejker medan vi i Finland för två år sedan hade i snitt 130 strejker om året, säger Mannfolk.

I en europeisk jämförelse är Finland ändå en medelviktare då det kommer till antalet strejker. Strejkerna i Finland har också blivit färre sedan 1980-talet.

Sjömansunionens och Maskinbefälsförbundets sympatistrejker som skulle ha berört den finska sjöfarten blåstes av igår efter förhandlingar med riksförlikningsman Minna Helle. Den ursprungliga tvisten gällde kollektivavtalet för besättningen på det statsägda Arctia Shippings isbrytare.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes