Hoppa till huvudinnehåll

Orden partierna älskar att använda

De mest förekommande substantiven i de olika valprogrammen.
Här är substantiven som respektive parti använder flest gånger i sina valprogram. ”Finland”, ”EU” och partiernas egna namn räknades inte. De mest förekommande substantiven i de olika valprogrammen. Bild: Yle/Fred Wilén, Johan Gullmets riksdagsval 2015

Att Samlingspartiet ofta använder ordet ekonomi eller att Sannfinländarna betonar finländskhet i valprogrammen överraskar inte. Men varför använder Kristdemokraterna "man" så ofta?

Vi kollade hur många gånger vissa ord förekommer i valprogrammen.

KD använder ordet man fler gånger än något annat parti. Det blir bråttom för man om KD får makten.

 • Man ska bland annat främja företagsamhet.
 • Man ska prioritera och gallra bland kommunernas uppgifter.
 • Man ska förhindra användning av skatteparadis.
 • Man ska få till stånd fred mellan Israel och Palestina.
 • Man bör säkerställa att jordbrukare har möjlighet att verka i EU:s nordligaste delar

Dessutom poängterar KD att om man är en man som vill ingå äktenskap ska man göra det med en kvinna

Centern och Staten

Centern hänvisar många gånger till staten, som partiet vill förnya.

Enligt Centern bör statens egendom användas för att skapa företag och nya arbetsplatser, inte för att finansiera budgetunderskott. För att finansiera stora infrastrukturprojekt bör ett skilt bolag, Statens Infra Ab, grundas.

Vänsterförbundet gillar tjänster

Vänsterförbundet har hakat upp sig på ordet tjänster. De skriver inte om tjänster och gentjänster utan drar stora växlar på hur staten ska tjäna medborgarna.

De offentliga tjänsterna ska enligt VF förbättras på i stort sätt alla områden. Till och med statens skuldsättning ska åtgärdas med hjälp av mera tjänster.
På lång sikt ska nämligen bättre tjänster skapa tillväxt.

Partiet om partiet

Partier talar om också om sig själva. Vilket parti lyfter mest på den egna svansen?

Svaret är Sannfinländarna som använder det egna namnet mest i sina valprogram. Det parti som talar minst om sig själv är SFP, både i relativa och absoluta termer. SFP nämner sig själv endast tre gånger.

Partierna har olika målgrupper i samhället. I valtider brukar partier lyfta fram arbetsgivare, arbetstagare, pensionärer, studerande och barn. Vi tittade på hur ofta partierna hänvisar till de här grupperna.

Det visar sig att partierna talar mer om arbetstagare än arbetsgivare och mer om barnen än om pensionärerna.

KD är partiet som skriver mest om barn men de noterar också pensionärer.

De gröna gör däremot en intressant avvägning. De nämner inte pensionärerna en enda gång. Men barnen har bland annat rätt till en hållbar framtid, där de får gå i världens bästa skola.

Enda partiet som nämner pensionärerna fler gånger än barnen är SFP.

Ordkollen: så här räknar vi orden

 • Vi räknar hur många gånger vissa ord förekommer i partiernas valprogram.
 • Upprepade grafiska element tar vi bort från valprogrammen.
 • Valprogrammen är olika långa och därför använder vi ett jämförelsetal för att kunna jämföra resultaten.
 • Sannfinländarna har publicerat flera olika temaspecifika valprogram. Vi analyserar alla de här programmen.
 • Vi har inte konverterat ord till sin grundform utan gör sökningar på specifika ord eller på ord som börjar på ett visst sätt.
 • Materialet för den här analysen består av fyra valprogram på svenska (SFP, KD, VF och SDP) och resten på finska. Därför är alla sökningar inte helt jämförbara även om vi försöker välja ord som funkar på båda språken.

Fattiga delar partierna

Användningen av ordet fattiga och låginkomsttagare är en vattendelare. Tre av åtta partier (Saml, SFP, KD) nämner inte de fattiga överhuvudtaget.

Grön fattigdom

De gröna använder ordet fattigdom hela 11 gånger. De har till och med lyft upp ordet till ett av fyra huvudteman: miljö, fattigdom, utbildning och arbete.

Fattigdom i dagens Finland ska enligt De gröna förpassas till historien. De gröna vill reformera socialskyddssystemet och införa en medborgarlön. Medan andra partier hellre undviker negativa ord väljer De gröna att lyfta fram just fattigdomen som ett problem som ska åtgärdas.

Centern nämner fattigdom en gång. Då handlar det om hindra ensamstående från att bli fattiga.

Solidaritet på sparlåga

Ett ord som håller på att dö ut i politiska sammanhang är solidaritet. I det här valets alla valprogram används ordet endast av SDP, SFP och VF, allt som allt fem gånger på över 43 000 ord.

Läs också:
43 000 ord men ingen kärlek
Försvaret är populärare än flyktingarna

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val