Hoppa till huvudinnehåll

Unga vill rasera språkmur i Raseborg

Ungdomsfullmäktiges ordförande Teemu Björkqvist och medlem Lukas Lundin vill riva ner språkgränsen.
Ungdomsfullmäktiges ordförande Teemu Björkqvist och medlem Lukas Lundin vill riva ner språkgränsen. Ungdomsfullmäktiges ordförande Teemu Björkqvist och medlem Lukas Lundin vill riva ner språkgränsen. Bild: Yle/Monica Slotte språkmur

Ungdomsfullmäktige skrev ett politiskt program för bättre kommunikation mellan svenska och finska ungdomar i staden. Skolorna har en viktig funktion och bör satsa på gemensamma aktiviteter som skapar kontakt.

Gemensamma evenemang i skolorna och på fritiden kan rasera språkmuren mellan svenska och finska ungdomar i Raseborg. Det tror ungdomsfullmäktige som i ett politiskt program lägger fram olika alternativ för större demokrati och förståelse.

Ordförande Teemu Björkqvist vet som finskspråkig Ekenäsbo att det kan vara svårt att känna sig välkommen i svenska kretsar. Det här är någonting som han vill ändra på.

Gemensamma skoldagar

– Det är ett långsiktigt arbete som startar utifrån en attityd av öppenhet. Om vi får en chans att umgås så kan vi komma bra överens, oavsett språk.

Som han ser det har de svenska och finska skolorna en central roll som sammanförande aktörer för de unga. Hakarinne skola i Ekenäs har redan infört gemensamma skoldagar med Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola.

– Man träffas och pratar det språk man behärskar. Även om det är obligatoriskt så känns det så småningom fint att inse att kompisen kan vara hur trevlig som helst även om vi har olika modersmål. Samma tvåspråkighetsprincip gäller ju också inom ungdomsfullmäktige, säger Teemu Björkqvist.

Nära men främmande

Teemu Björkqvist är ordförande för den finska skolans elevkår medan Lukas Lundin leder den svenska kåren vid Ekenäs högstadieskola.

– Jag kommer från ett helt svenskt hem men gör mitt bästa för att lära mig finska. Tidningar och filmer är ett sätt och att våga prata med människor, säger Lukas Lundin.

- Många svenska raseborgare har problem med finskan och det förekommer också fördomar som är svårare att hantera

Jämlikhet

I det program som ungdomsfullmäktige i Raseborg presenterade för stadsfullmäktige i mars poängterades också ungas jämlika rätt oavsett språk, kön, religion eller etnisk bakgrund.

– Demokrati för unga handlar också om deras möjlighet att kunna ta sig fram. Det ska finnas lättrafikleder så att man cykla och bättre bussförbindelser under kvällar och veckoslut in till centrum av Ekenäs och Karis.

Det gör det lättare för ungdomar från olika orter och språkgrupper att träffas, säger Lundin.

Bo tillsammans

Karin Westerlund studerar vid Karis svenska högstadium. Hon har mestadels svenska vänner men också finska kompisar som talar svenska med henne.

Hon tycker om att diskutera och vill gärna kunna uttrycka sig ordentligt. Hon tror att en lösning ligger i att ordna gemensamma evenemang där språkgrupperna blandas.

– Man kunde ordna läger med inkvartering för finska och svenska tillsammans. Om man vill umgås med den man bor med så måste man försöka förstå vad den andra talar om.

- Om man förstår språket är det lättare att bli vänner. Det kunde också ordnas tvåspråkiga klubbar i ett ämne som intresserar båda.

Finska och svenska unga besökar uncan olika tider

Karin Westerlund brukar besöka ungdomsgården i Karis. Svenska och finska ungdomar brukar komma dit vid litet olika tider, säger hon.

Svenska grannar

Vid Karjaan Yhteiskoulu sparkar högstadiekillarna boll och flickorna går huttrande över skolgården.

– Jag umgås bara med kompisar från min egen skola och de är ju finska, men kanske man kunde träffa svenskar via hobbyer, funderar en av dem.

Det går att förstå varann om den man talar med kan ens litet finska och inte talar om krångliga saker, säger en annan elev som har svenska grannar.

Skolsamarbete

Henrik Pippingsköld går i det finska gymnasiet i Karis. Också han talar för ett utökat samarbete mellan svenska och finska skolor.

Han tycker dessutom att vuxna har en viktig roll i att fostra och sporra sina barn att lägga bort fördomarna om den andra språkgruppen så att det blir lättare att umgås.

– Man kan hitta en trevlig kompis oavsett vilket språk personen talar.